Privremena promjena radnog vremena PU 23295 Silba i PU 51119 Rijeka

Privremena promjena radnog vremena PU 23295 Silba i PU 51119 Rijeka

Obavijest za korisnike


Obavještavamo korisnike usluga Hrvatske pošte da će od 24. prosinca 2019. do 31. prosinca 2019. Poštanski ured 23295 Silba biti otvoren prema privremenom rasporedu uredovnog radnog vremena:
• ponedjeljak – petak, od 8.00 do 11.00 sati (umjesto ponedjeljak, od 8.00 do 17.00 sati, utorak – petak, od 8.00 do 13.30).


Korisnike također informiramo da smo zbog promjene radnog vremena Policijske uprave Primorsko-goranske županije prilagodili uredovno radno vrijeme Poštanskog ureda 51119 Rijeka (Žrtava fašizma 3, zgrada MUP-a). Tako će na Badnjak, 24. prosinca 2019. i na Staru godinu, 31. prosinca 2019. Poštanski ured 51119 Rijeka biti otvoren od 8.00 do 13.00 sati (umjesto od 8.00 do 18.00 sati).