Privremeno zatvaranje 27 poštanskih ureda od 1. 1. 2019.

Privremeno zatvaranje 27 poštanskih ureda od 1. 1. 2019.

Obavijest korisnicima

Obavještavamo korisnike usluga Hrvatske pošte da se od 1. siječnja 2019. privremeno zatvara 27 poštanskih ureda u pojedinim županijama u RH. Riječ je o sljedećim poštanskim uredima: 
 1. PU 20264 Račišće privremeno je zatvoren do 31. siječnja 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Račišćama i u najbližem poštanskom uredu, PU 20260 Korčula.
 2.  PU 20275 Žrnovo privremeno je zatvoren do 31. siječnja 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Žrnovu i u najbližem poštanskom uredu, PU 20260 Korčula. 
 3. PU 20343 Rogotin privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Rogotinu i u najbližem poštanskom uredu, PU 20340 Ploče. 
 4. PU 20345 Staševica privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Staševici i u najbližem poštanskom uredu, PU 20342 Otrić Seoci.
 5. PU 20353 Mlinište privremeno je zatvoren do 31. siječnja 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Mliništu i u najbližem poštanskom uredu, PU 20350 Metković. 
 6. PU 22301 Golubić privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Golubiću i u najbližem poštanskom uredu, PU 22300 Knin.
 7. PU 22310 Kijevo privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Kijevu i u najbližem poštanskom uredu, PU 22300 Knin.
 8. PU 22321 Siverić privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Siveriću i u najbližem poštanskom uredu, PU 22320 Drniš.
 9. PU 22324 Drinovci privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Drinovcima i u najbližem poštanskom uredu, PU 22320 Drniš.
 10. PU 23282 Žman privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Žmanu i u najbližem poštanskom uredu, PU 23281 Sali.
 11. PU 23285 Brbinj privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Brbinju i u najbližem poštanskom uredu, PU 23286 Božava.
 12. PU 51212 Vele Mune privremeno je zatvoren do 31. ožujka 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Velim Munama, Jurdanima i Matuljima te u najbližim poštanskim uredima, PU 51213 Jurdani i PU 51211 Matulji.
 13. PU 51214 Šapjane privremeno je zatvoren do 31. ožujka 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Šapjanama i Rupi te u najbližim poštanskim uredima, PU 51213 Jurdani i PU 51211 Matulji.
 14. PU 51243 Tribalj privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Triblju, Crikvenici i Driveniku te u najbližim poštanskim uredima, PU 51260 Crikvenica i PU 51242 Drivenik.
 15. PU 51244 Grižane privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Grižanama, Crikvenici i Driveniku te u najbližim poštanskim uredima, PU 51260 Crikvenica i PU 51242 Drivenik.
 16. PU 51316 Lokve privremeno je zatvoren do 31. ožujka 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Lokvama i Delnicama te u najbližem poštanskom uredu, PU 51300 Delnice.
 17. PU 51317 Crni Lug privremeno je zatvoren do 31. ožujka 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Crnom Lugu i Delnicama te u najbližem poštanskom uredu, PU 51300 Delnice.
 18. PU 52233 Šušnjevica privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Šušnjevici i Kršanu te u najbližim poštanskim uredima, PU 52232 Kršan i PU 52333 Podpićan.
 19. PU 52234 Plomin privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Plominu i Kršanu te u najbližim poštanskim uredima, PU 52232 Kršan i PU 52333 Podpićan.
 20. PU 52425 Roč privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Roču i Lupoglavu te u najbližem poštanskom uredu, PU 52426 Lupoglav.
 21. PU 52427 Livade privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Livadama, Motovunu i Oprtlju te u najbližem poštanskom uredu, PU 52424 Motovun.
 22. PU 52434 Boljun privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Boljunu i Lupoglavu te u najbližem poštanskom uredu, PU 52426 Lupoglav.
 23. PU 52447 Vižinada privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Vižinadi i Kašteliru te u najbližem poštanskom uredu, PU 52464 Kaštelir.
 24. PU 53261 Križpolje privremeno je zatvoren do 31. siječnja 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Križpolju i u najbližem poštanskom uredu, PU 53260 Brinje.
 25. PU 53262 Jezerane privremeno je zatvoren do 31. siječnja 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Jezeranama i u najbližem poštanskom uredu, PU 53260 Brinje.
 26. PU 53294 Lun privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Lunu i u najbližem poštanskom uredu, PU 53291 Novalja.
 27. PU 53296 Zubovići privremeno je zatvoren do 28. veljače 2019. Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima putem poštanskih kovčežića u Zubovićima i u najbližem poštanskom uredu, PU 53291 Novalja.