Privremeno zatvaranje pojedinih poštanskih ureda od 1. siječnja 2020.

Privremeno zatvaranje pojedinih poštanskih ureda od 1. siječnja 2020.

Obavijest za korisnike

 
Obavještavamo korisnike usluga Hrvatske pošte da se zbog organizacije rada od 1. siječnja 2020. privremeno zatvaraju ovi poštanski uredi:
 
 • PU 32212 Gaboš bit će privremeno zatvoren do 31. siječnja 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Gaboš ili u najbližem Poštanskom uredu 32213 Markušica.
 
 • PU 53261 Križpolje bit će privremeno zatvoren do 31. siječnja 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Križpolje ili u najbližem Poštanskom uredu 53260 Brinje.
 
 • PU 53262 Jezerane bit će privremeno zatvoren do 31. siječnja 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Jezerane ili u najbližem Poštanskom uredu 53260 Brinje.
 
 • PU 22301 Golubić bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Golubić ili u najbližem Poštanskom uredu 22300 Knin.
 
 • PU 22321 Siverić bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Siverić ili u najbližem Poštanskom uredu 22320 Drniš.
 
 • PU 22324 Drinovci bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Drinovci ili u najbližem Poštanskom uredu 22320 Drniš.
 
 • PU 23282 Žman bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Žman ili u najbližem Poštanskom uredu 23281 Sali.
 
 • PU 23285 Brbinj bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Brbinj ili u najbližem Poštanskom uredu 23286 Božava.
 
 • PU 51413 Opatija (Andrije Štangera 50) bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Opatija ili u najbližem Poštanskom uredu 51410 Opatija (Eugena Kumičića 4).
 
 • PU 52222 Koromačno bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Koromačno ili u najbližem Poštanskom uredu 52220 Labin.
 
 • PU 52233 Šušnjevica bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Šušnjevica i u najbližem Poštanskom uredu 52232 Kršan.
 
 • PU 52234 Plomin bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Plomin ili u najbližem Poštanskom uredu 52232 Kršan.
 
 • PU 52427 Livade bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Livade ili u najbližem Poštanskom uredu 52424 Motovun.
 
 • PU 53294 Lun bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Lun ili u najbližem Poštanskom uredu 53291 Novalja.
 
 • PU 53296 Zubovići bit će privremeno zatvoren do 29. veljače 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Zubovići ili u najbližem Poštanskom uredu 53291 Novalja.
 
 • PU 51212 Vele Mune bit će privremeno zatvoren do 31. ožujka 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Vele Mune ili u najbližem Poštanskom uredu 51213 Jurdani i Poštanskom uredu 51211 Matulji.
 
 • PU 51244 Grižane bit će privremeno zatvoren do 31. ožujka 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Grižane ili u najbližem Poštanskom uredu 51260 Crikvenica.
 
 • PU 51243 Tribalj bit će privremeno zatvoren do 31. ožujka 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Tribalj ili u najbližem Poštanskom uredu 51242 Drivenik i Poštanskom uredu 51260 Crikvenica.
 
 • PU 52425 Roč bit će privremeno zatvoren do 31. ožujka 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Roč ili u najbližem Poštanskom uredu 52426 Lupoglav i Poštanskom uredu 52420 Buzet.
 
 • PU 52434 Boljun bit će privremeno zatvoren do 31. ožujka 2020. godine. Korisnici će moći predavati pošiljke ubacivanjem u poštanski kovčežić u mjestu Boljun ili u najbližem Poštanskom uredu 52426 Lupoglav.
 
 Korisnike usluga također obavještavamo da će Poštanski ured 21454 Brusje biti privremeno zatvoren do 31. siječnja 2020. godine.