Privremeno zatvaranje pojedinih poštanskih ureda s 1. listopada 2019.

Privremeno zatvaranje pojedinih poštanskih ureda s 1. listopada 2019.

Obavijest za korisnike

 
Obavještavamo korisnike usluga Hrvatske pošte da se zbog radova na održavanju prostora od 1. listopada 2019. do 30. studenog 2019. privremeno zatvaraju sljedeći poštanski uredi:
 
  • PU 51261 Bakarac
  • PU 51264 Jadranovo
  • PU 51517 Kornić
  • PU 51522 Draga Bašćanska.
 
Od 1. listopada do 31. listopada 2019. zbog radova se također privremeno zatvara Poštanski ured 51414 Ičići, dok se od 30. rujna 2019. privremeno zatvara Poštanski ured 53236 Podlapača.