Privremeno zatvaranje pojedinih poštanskih ureda

Privremeno zatvaranje pojedinih poštanskih ureda

 Obavještavamo korisnike usluga Hrvatske pošte da se od petka, 1. ožujka 2019. do 31. ožujka 2019. zbog radova u poslovnom prostoru privremeno zatvara:
 
 • PU 10311 Posavski Bregi
 • Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima u PU 10310 Ivanić Grad i putem kovčežića udaljenog 3,8 km. Isporuka pošiljaka bit će u PU 10310 Ivanić Grad.
 
 • PU 49254 Belec
 • Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima u PU 49250 Zlatar i putem kovčežića udaljenog 4 km. Isporuka pošiljaka bit će u PU 49250 Zlatar.
 
 • PU 49283 Hrašćina-Trgovišće
 • Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima u PU 49284 Budinšćina i putem kovčežića udaljenog 6 km. Isporuka pošiljaka bit će u PU 49284 Budinšćina.
 
 
Korisnike naših usluga također obavještavamo da se od petka, 1. ožujka 2019. do 30. travnja 2019. zbog radova u poslovnom prostoru privremeno zatvara:
 
 • PU 52403 Gračišće
 • Isporuka pošiljaka po ostavljenoj obavijesti o prispijeću pošiljke bit će u PU 52000 Pazin. Osim u PU 52000 Pazin, pošiljke se mogu predati u najbližem PU 52332 Pićan te putem kovčežića u naseljima Gračišće i Pićan.
 
 • PU 52402 Cerovlje
 • Isporuka pošiljaka po ostavljenoj obavijesti o prispijeću pošiljke bit će u PU 52000 Pazin. Osim u PU 52000 Pazin, pošiljke se mogu predati u najbližem PU 52434 Boljun te putem kovčežića u naselju Cerovlje i gradu Pazinu.
 
 
Od petka, 1. ožujka 2019. do 31. svibnja 2019. bit će privremeno zatvoren Poštanski ured 43282 Veliko Vukovje.
Isporuka pošiljaka bit će u PU 43280 Garešnica, a obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima prijmom pošiljaka u najbližim poštanskim uredima: PU 43283 Kaniška Iva, PU 43280 Garešnica i PU 44321 Banova Jaruga te putem poštanskih kovčežića na zgradi PU 43282 Veliko Vukovje i na zgradama PU 43283 Kaniška Iva i 43280 Garešnica.
 
 
Ujedno obavještavamo korisnike usluga da nisu stečeni uvjeti za otvaranje sezonskih poštanskih ureda koji su trebali početi s radom 1. ožujka 2019. te će biti privremeno zatvoreni. Riječ je o sljedećim poštanskim uredima:
 
 • PU 10456 Kalje
 • PU 21262 Kamenmost
 • PU 22101 Šibenik
 • PU 32260 Gunja
 • PU 47212 Skakavac
 • PU 53206 Brušane.
 
Obavljanje univerzalne usluge osigurat će se korisnicima prijmom pismovnih pošiljaka, tiskanica i IBRS pošiljaka putem poštanskih kovčežića u naseljima Kalje, Kamenmost, Šibenik (Kralja Zvonimira 42), Gunja, Skakavac i Brušane, kao i u najbližim poštanskim uredima:
 
 • najbliži poštanski uredi naselju Kamenmost su PU 21260 Imotski, PU 21261 Runović i PU 21266 Zmijavci
 • najbliži poštanski uredi naselju Kalje su PU 10455 Kostanjevac, PU 10454 Krašić i PU 10430 Samobor
 • najbliži poštanski ured sadašnjoj adresi PU 22101 Šibenik je PU 22104 Šibenik (Biskupa fra Jerolima Milete 2)
 • najbliži poštanski ured naselju Brušane je PU 53000 Gospić
 • najbliži poštanski uredi naselju Skakavac su PU 47241 Cerovac Vukmanički i PU 47106 Karlovac (Braće Gojak 2A)
 • najbliži poštanski ured privremeno zatvorenom sezonskom PU 32260 Gunja je PU 32259 Gunja.