Privremeno zatvaranje PU 10457 Sošice, PU 49219 Vinagora i PU 21328 Drašnice

Privremeno zatvaranje PU 10457 Sošice, PU 49219 Vinagora i PU 21328 Drašnice

Obavijest za korisnike

Obavještavamo korisnike usluga Hrvatske pošte da se od 15. lipnja 2019. do 31. srpnja 2019. zbog tehničkih radova privremeno zatvaraju:
 
  • PU 10457 Sošice
  • PU 49219 Vinagora.
 
Tijekom privremenog zatvaranja PU 10457 Sošice prijam i isporuka pošiljaka moći će se obavljati u PU 10455 Kostanjevac udaljenom 12 km od PU 10457 Sošice. Na zgradi PU 10455 Kostanjevac nalazi se poštanski kovčežić.
 
Za vrijeme zatvaranja PU 49219 Vinagora prijam pošiljaka moći će se obavljati u PU 49218 Pregrada udaljenom 6 km od PU 49219 Vinagora te putem poštanskoga kovčežića na zgradi u kojoj posluje PU 49218 Pregrada. 
 
Korisnike usluga također obavještavamo da se od 17. lipnja 2019. privremeno zatvara Poštanski ured 21328 Drašnice. Prijam i isporuka pošiljaka obavljat će se u PU 21327 Podgora, koji je od PU 21328 Drašnice udaljen 4,8 km.
  
Poštanski ured 22235 Kaprije od 17. lipnja 2019. prekida s privremenom promjenom radnog vremena te će raditi s korisnicima usluga prema uobičajenom rasporedu uredovnog radnog vremena.