Ravnopravnost

Ravnopravnost spolova pitanje je cjelokupnog napretka društva

Stjecanja novih znanja i iskustava o položajima žena i muškaraca na svim organizacijskim razinama važno je radi uklanjanja spolne nejednakosti, rodnih stereotipa te suzbijanja diskriminacije.

U razvojnoj Strategiji Pošta2022. društveno odgovorno poslovanje jedna je od istaknutih filozofija ali i sastavni dio poslovanja Hrvatske pošte. Budući da je ravnopravnost spolova izuzetno važna za društveno odgovorno poslovanje, da bi se dobila slika stvarnog stanja ravnopravnosti, u siječnju 2022. kompanija je provela istraživanje među radnicama na osnovi kojeg je potom donesen Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova od 2022. do 2025.

Istraživanjem se stekao uvid u postojeće stanje odnosa i položaja žena i muškaraca u Hrvatskoj pošti, odredile su se mjere i aktivnosti za promicanje ravnopravnosti te zabrane diskriminacije na temelju spola prema Zakonu o ravnopravnosti spolova te odredili pokazatelji za planiranje daljnjih akcija u vezi s ravnopravnošću spolova u Hrvatskoj pošti.

Radi osiguravanja ravnopravnosti spolova i pružanja jednakih mogućnosti svim radnicima neovisno o spolu, bračnom i obiteljskom statusu, trudnoći i materinstvu te spolnoj orijentaciji, kompanija je zacrtala da će posvetiti posebnu pozornost na učinke svojih akata i/ili aktivnosti u odnosu na položaj žena i muškaraca zaposlenih u tvrtki. Svjesni svoje odgovornosti u društvu i na ovaj način pridonosimo zajednici jer rodna ravnopravnost postiže se kad žene i muškarci imaju ista prava, odgovornosti i prilike u svim dijelovima društva te kad se različiti interesi, potrebe i prioriteti muškaraca i žena jednako vrednuju. Plan djelovanja i educiranje o ravnopravnosti spolova provodit će se i kroz Akademiju Hrvatske pošte, ali i kontinuirano na svim organizacijskim razinama.

  • Zaklada Vaša pošta
  • Stvaramo bolji i humaniji svijet za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
  • Ravnopravnost
  • Ravnopravnost spolova pitanje je cjelokupnog napretka društva
  • Mi za društvo
  • Prisutni smo u svim krajevima Hrvatske – zato nam je doprinos zajednici izrazito važan.
  • Mi za okoliš
  • Briga o našem planetu i okolišu nikada nije bila važnija nego danas.
  • EU kutak
  • Stvaramo pretpostavke za pripremu i provedbu razvojnih i društveno odgovornih projekata