Služba za korisnike

Služba za korisnike dostupna je od ponedjeljka do petka od 8 do 21 sat i subotom od 8 do 16 sati.

Pozivom na telefonski broj: 072 303 304 mogu se dobiti sve informacije o uslugama Hrvatske pošte, cijenama, radnom vremenu poštanskih ureda i proizvodima. Na istom broju mogu se iznijeti prijedlozi te eventualni problemi i primjedbe.
Službi za korisnike Hrvatske pošte korisnici se mogu obratiti i telefaksom na broj: 01 6626 889 ili na e-adresu: info@posta.hr.
Služba za korisnike na raspolaganju je od ponedjeljka do petka od 8 do 21 sat i subotom od 8 do 16 sati.

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika, a u skladu s njihovim tarifnim modelima.

  • Služba za korisnike
  • Služba za korisnike dostupna je od ponedjeljka do petka od 8 do 21 sat i subotom od 8 do 16 sati.
  • Poslovni korisnici
  • Kontaktne informacije za poslovne korisnike dostupne su na jednom mjestu.