Standardi kakvoće

Zato što razmišljamo dugoročno, kakvoća usluge ima za nas veliku važnost.  

Prema rezultatima dosadašnjih mjerenja Hrvatska pošta nadmašuje propisane standarde uručenja pismovnih pošiljaka.

Hrvatska pošta u skladu s propisanim obvezama provodi neovisna mjerenja kakvoće prijenosa poštanskih pošiljaka. Mjerenja se odnose na kakvoću prijenosa i uručenja pismovnih pošiljaka i prioritetnih pismovnih pošiljaka u unutarnjem prometu, kao i prioritetnih pismovnih pošiljaka u međunarodnom prometu. U skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama i Pravilnikom o obavljanju univerzalnih poštanskih usluga koriste se hrvatske norme HRN EN 13850 - Mjerenje vremena prijenosa pojedinačne prioritetne pošiljke od prijama do uručenja, HRN EN 14508 - Mjerenje vremena prijenosa pojedinačne neprioritetne pošiljke od prijama do uručenja i HRN EN 14012 - Mjerenje broja pritužbi i naknada štete.


  • Antikorupcijski plan
  • Hrvatska pošta je tvrtka koja provodi politiku nulte tolerancije na korupciju. Budući da je korupcija štetna društvena pojava koja narušava temeljne društvene vrijednosti, ključno je jačati integritet, odgovornost i transparentnost u radu.
  • Glavna skupština
  • U potkategoriji "Glavna skupština" nalaze se relevantne informacije o pozivima na Glavnu skupštinu HP-Hrvatske pošte d.d., kao i o donesenim odlukama. 
  • Obveznice
  • U potkategoriji "Obveznice" nalaze se dokumenti u vezi s izdavanjem obveznica HP-Hrvatske pošte d.d.
  • Standardi kakvoće
  • Zato što razmišljamo dugoročno, kakvoća usluge ima za nas veliku važnost.