Tipskom ambalažom do popusta za slanje paketa

Tipskom ambalažom do popusta za slanje paketa

Predajom univerzalnih paketa u standardnoj ambalaži dobivate popust od 14 kuna.
 
Od 1. svibnja 2021. Hrvatska pošta svim korisnicima koji predaju svoje univerzalne pakete u novoj standardnoj ambalaži Hrvatske pošte odobrava „popust na standardnu ambalažu“, koji iznosi 14,00 kuna. Popust se primjenjuje na osnovnu cijenu usluge slanja univerzalnih paketa mase do 10 kg u svim kategorijama mase. Nova standardna ambalaža obuhvaća kutije izrađene od troslojne ljepenke, a raspoložive su u tri dimenzije:
 
1. L3, 300x320x200 mm
2. M2, 250x320x150 mm
3. S2, 230x320x70 mm.
 
Nove kutije za pakiranje pošiljaka prodaju se po maloprodajnoj cijeni od 10 kn te imaju na sebi otisnut logotip Hrvatske pošte.
 
Do popusta i ako predajete paket u svojoj kutiji
 
Korisnik također stječe pravo na popust i ako šalje univerzalni paket u svojoj kutiji (ambalaži) uz uvjet da dimenzija kutije odgovara veličinama nove standardne ambalaže Hrvatske pošte i da kutija nije oštećena ili oslabljena zbog prijašnje uporabe.
 
Korisnike koji šalju univerzalne pakete podsjećamo kako masa ove vrste pošiljaka može biti do najviše 10 kg te da je u njihovu cijenu uračunato i osiguranje vrijednosti do najviše 100,00 kn. Univerzalni paket može se slati i u unutarnjem i u međunarodnom prometu.