Tko smo i što radimo?

Predanost i uloga Hrvatske pošte u društvu nepromijenjena je tijekom godina. Građanima smo oduvijek na usluzi prenoseći njihove poruke i pakete te osiguravajući im mogućnost obavljanja brojnih usluga ma gdje oni bili.

Hrvatska pošta danas je suvremena tvrtka velikih potencijala koja kombinacijom poslovnih resursa pruža univerzalnu poštansku uslugu svim građanima Republike Hrvatske te je ujedno i najveći davatelj poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i jedini davatelj univerzalne usluge prema odredbama Zakona o poštanskim uslugama pokrivajući pritom gotovo 90% tržišta. Usto, Hrvatska pošta unaprjeđuje i jača svoju tržišnu poziciju daljnjim razvojem logističkih i paketnih usluga s fokusom na korisnika, povećava konkurentnost svojeg poslovanja i osigurava doprinos gospodarstvu Republike Hrvatske. Riječ je o vodećem logističaru na tržištu i digitalno inovativnoj tvrtki koja svojim uslugama i poslovanjem povezuje korisnike, tvrtke, gospodarstva i zemlje.
 
Hrvatska pošta svrstana je među predvodnike digitalne transformacije u zemlji te je svoje snage usmjerila na davanje konkretnog doprinosa:
 • održivom razvoju
 • digitalnoj i zelenoj tranziciji te
 • glavnim strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i Strategije digitalne Hrvatske do 2032. godine.
 
Da ispunila postavljene ciljeve, donesena je nova Korporativna strategija Pošta2025(30) kojom će Hrvatska pošta svoj srednjoročni i dugoročni razvitak temeljiti na strateškim smjernicama s fokusom na:
 • inovativna poslovna rješenja
 • transformaciju i ljude
 • infrastrukturu i tehnologiju.
 
Postizanje zacrtanih ciljeva ne bi bilo moguće bez dosad ostvarenih preduvjeta u pogledu infrastrukture, suvremenih tehnologija i razvijenih digitalnih kompetencija radnika. Hrvatska pošta sada je okrenuta budućnosti, a sve što radi u sadašnjosti provodi se u skladu s najvišim korporativnim standardima i održivim zelenim politikama.
 
HP – Hrvatska pošta d.d.
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica
 
POSLOVNA BANKA
Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
IBAN: HR16 2390 0011 1000 1867 4
BIC/SWIFT: HPB ZHR2X
MB: 1414895
OIB: 87311810356
 
REGISTAR
Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080266264
 
TEMELJNI KAPITAL
123.842.693,00 eura, u cijelosti uplaćen, podijeljen na 9.526.361 dionicu u nominalnom iznosu od 13,00 eura

 • Tko smo i što radimo?
 • Predanost i uloga Hrvatske pošte u društvu nepromijenjena je tijekom godina. Građanima smo oduvijek na usluzi prenoseći njihove poruke i pakete te osiguravajući im mogućnost obavljanja brojnih usluga ma gdje oni bili.
 • Povijest
 • Stoljetna povijest poštanske djelatnosti
 • Misija i vizija
 • Čemu težimo, što nam je uzor, kako ćemo postići svoj cilj.
 • Organizacijska struktura
 • Radi učinkovitijeg poslovanja i daljnjeg razvitka, Hrvatska pošta uvela je organizacijsku podjelu na divizije i regije.
 • Investitori
 • U poslovnom svijetu važna je točna i brza informacija.
 • Katalog informacija
 • U Katalogu informacija Hrvatske pošte nalaze se informacije o antikorupcijskima planovima i aktivnostima Hrvatske pošte te podatci o mjerenju kakvoće obavljanja prijenosa poštanskih pošiljaka.
 • Nagrade i priznanja
 • Svatko voli priznanje za svoj rad. No kada priznanje dobije tvrtka, ono je pokazatelj pravog smjera i ispravnog puta prema izvrsnosti. 
 • Strukovna udruženja
 • Hrvatska pošta članica je triju strukovnih udurženja – PostEuropa, Svjetske poštanske unije i Interantional Post Corporationa.