Tri primjera društveno odgovornog poslovanja Hrvatske pošte

19.10.2018.

PostEurop izdao brošuru o društveno odgovornom poslovanju u 2018.

Udruga javnih europskih poštanskih operatora PostEurop svake godine izdaje brošuru o društveno odgovornom poslovanju. U brošuri se spominju najistaknutiji poštanski operatori u tom području, a Hrvatska pošta spominje se čak tri puta. Tako se u brošuri spominje Akademija Hrvatske pošte – omogućavanje kontinuiranog unaprjeđivanja znanja i vještina radnika, nagrađivanje radnika za dobar rad i postignute rezultate uplatom u treći mirovinski stup, kao i dodjela deset stipendija studentima Fakulteta prometnih znanosti.
Brošura (pdf)