Proizvodi koji imaju na sebi neku od dolje prikazanih oznaka zabranjeni su za prijevoz zrakoplovima.

 
Svi proizvodi koji imaju na sebi oznake upozorenja za potrošače smatraju se opasnima i zabranjeni su za prijevoz zrakoplovima.
 
Oznake upozorenja za potrošače
 

 

Napomena!
Proizvodi koji imaju samo oznake za potrošače koje upućuju na korozivno svojstvo ne smatraju se opasnom robom u poštanskoj pošiljci ako imaju oznaku „Opasnost – uzrokuje teške ozljede oka“.