Što je to pošiljka s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI pošiljka)?

Pod pošiljkom s plaćenim odgovorom (IBRS/CCRI) podrazumijeva se pismo i dopisnica koju pošiljatelj šalje primatelju bez plaćanja poštarine. Poštarinu za pošiljku s plaćenim odgovorom plaća primatelj u skladu s prethodno sklopljenim pisanim ugovorom s Hrvatskom poštom. Pošiljka s plaćenim odgovorom mora imati propisane oznake za ovu vrstu pošiljaka određene aktima Svjetske poštanske unije.
U međunarodnom prometu pošiljke s plaćenim odgovorom primaju se za države koje prihvaćaju ovu uslugu. Masa pošiljke može biti veća od 50 g ako je takav bilateralni ugovor sklopljen s poštanskom upravom druge države.

Primatelj je odbio primitak pošiljke zbog njezina oštećenja. Je li u redu da poštar u tom slučaju ostavi obavijest o prispijeću pošiljke i vrati ju u poštanski ured?

Poštar je uredno postupio. U slučaju kada primatelj odmah prilikom uručenja pošiljke podnese prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke, poštar vraća pošiljku u poštanski ured, a primatelju ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

Je li poštar dužan dostaviti preporučenu pošiljku na peti kat stambene zgrade?

Kada se radi o preporučenim ili Paket24 pošiljkama, odnosno pošiljkama za koje se izdaje potvrda o primitku pošiljke, poštar je dužan uručiti pošiljku na katu primatelja. Ako ne zatekne nikog na adresi, ostavlja u kućnom kovčežiću obavijest o prispijeću pošiljke

Mora li punomoćnik na zahtjev radnika poštanskog ureda pokazati svoj primjerak punomoći prilikom svakog obavljanja usluge bez obzira na to što je jedan primjerak punomoći ili njezinu presliku pohranio u poštanskom uredu?
 Pri ostvarivanju prava iz punomoći punomoćnik je obvezan na zahtjev radnika HP-a d.d. pokazati punomoć i dokazati svoj identitet.
 
Promijenila sam adresu stanovanja i želim da se na pošiljkama koje dostavljate na staru adresu ta adresa prekriži i navede nova adresa, jer već sam primila nekolicinu takvih pošiljaka.

Ako sazna novu adresu primatelja, Hrvatska pošta besplatno nadošilje pismovne pošiljke na novu adresu ili ih vraća pošiljatelju. Na terenu to može doznati i učiniti jedino poštar. Nadoslanje pošiljke na novu adresu obavlja se uz uvjet da pošiljatelj nije zabranio nadoslanje pošiljke.

Ova se usluga ne može pružiti ako se zahtjev uputi telefonskim pozivom. Hrvatska pošta nadošilje poštanske pošiljke na novu adresu primatelja na temelju pisanog zahtjeva pošiljatelja ili primatelja koji se podnosi prije uručenja pošiljke i naplaćuje prema cjeniku.

Kako se evidentiraju obične poštanske pošiljke u Hrvatskoj pošti? Ne mogu ući u trag svojoj pošiljci koja je već trebala prispjeti na moju adresu.

Obične poštanske pošiljke nisu pojedinačno evidentirane, stoga je otežano praćenje njihova kretanja u poštanskom sustavu. Zato ne možemo sa sigurnošću potvrditi razlog kašnjenja isporuke obične pošiljke.

Pošiljke koje nemaju prijamni broj obične su pošiljke i prema međunarodnim propisima o pošiljkama one se ne prate i ne mogu se potraživati. Dakle, za njih se ne može dati informacija o trenutačnom statusu.

 Hrvatska pošta može dati takve informacije za preporučene pošiljke, vrijednosne pošiljke i pošiljka ubrzane pošte jer ih skenira u trenutku izlaska iz zemlje i ulaska u zemlju.

Poštar mi u kućni kovčežić ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke koju sam internetom naručio iz inozemstva a da prije toga ne pozvoni ili provjeri ima li koga na adresi.
Obavijest o prispijeću pošiljke dostavlja se primatelju u sljedećim slučajevima:
 •  
  • kada se pošiljka ne može uručiti dostavom
  • kada primatelj stavi prigovor na ispravnost pošiljke ili na iznos carinskih pristojba
  • za pakete koji se u skladu s odredbama Općih uvjeta ne dostavljaju primatelju ili se na zahtjev pošiljatelja isporučuju u poštanskom uredu
  • za oštećene i prepakirane pošiljke
  • kada se obične pošiljke zbog svoje veličine i/ili oblika ne mogu uručiti ubacivanjem u kućni kovčežić.


Prije 10 dana iz Njemačke mi je poslana pošiljka. U sustavu za praćenje vidim da je otpremljena iz polazne države i tu prestaje svaka informacija o pošiljci. O čemu je riječ?

Kada pošiljka prispije u međunarodni izmjenični poštanski ured u Republici Hrvatskoj, ona se skenira, ažurira se njezin status i tek je potom vidljiva u sustavu za praćenje pošiljaka. Podsjećamo da svaka poštanska uprava bira svog prijevoznika i samim time određuje rok prijenosa pošiljke do odredišne zemlje. S obzirom na to da je pošiljatelj vlasnik pošiljke sve do njezina uručenja primatelju, službena informacija o pošiljci može se dobiti jedino pokretanjem potražnog postupka. Njega možete pokrenuti u svojoj poštanskoj upravi. 

Koliko se puta dostavlja pismeno s oznakom „parnični postupak“ ako dostava glasi osobno na ruke?

Pismeno koje na omotnici ima oznaku „parnični postupak“ ili „ovršni postupak“, a može imati i oznaku „ostavinski postupak“, „izvanparnični  postupak“, „registracijski postupak“, „građanski postupak“ i dr. te „uručiti osobno primatelju“, „osobna dostava“, „uručiti u vlastite ruke“ i sl. u prvom pokušaju dostave uručuje se osobno primatelju odnosno njegovu zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ako se pismeno ne može uručiti, primatelju se ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke. Rok za preuzimanje pismena između dviju dostava je pet radnih dana, a počinje teći idućeg radnog dana od dana ostavljanja obavijesti. Pismeno koje primatelj ne preuzme u poštanskom uredu u navedenom roku nosi se nakon isteka tog roka na drugu dostavu. Ako poštar u naznačeno vrijeme ni u drugom pokušaju dostave ne nađe primatelja, pismeno se odmah vraća pošiljatelju s napomenom: „Obaviješten, nije podigao pošiljku“.

Što mogu poduzeti ako moja pošiljka u međunarodnom prometu nije uručena ili je oštećena?
Prigovor u međunarodnom poštanskom prometu zbog gubitka ili oštećenja pošiljke za koju se izdaje potvrda o primitku (međunarodna EMS pošiljka, preporučena i vrijednosna pošiljka, paket) možete podnijeti uz predočenje potvrde o primitku i pokretanjem potražnog postupka. Potražni postupak možete pokrenuti u bilo kojem poštanskom uredu, poslati zahtjev telefaksom na broj: +385 (0)1 4981 606 ili na e-adresu: inquiry@posta.hr, bez plaćanja naknade, u roku od šest mjeseci računajući od prvog sljedećeg dana nakon primitka poštanske pošiljke. Potražni postupak u međunarodnom prometu rješava se u najkraćem roku i mora biti završen najkasnije u roku od 60 dana računajući od dana pokretanja postupka. U skladu s aktima Svjetske poštanske unije, potražni postupak ne može se pokrenuti za pošiljke zaprimljene bez prijamnog broja (tzv. obične pošiljke) s obzirom na to da se ove pošiljke ne evidentiraju u sustavu, uručuju se primatelju bez potpisa i njih se u poštanskom sustavu ne može pojedinačno pratiti.