WooComerce plugin - proširenje

HP – paketomat&Paket24 plugin-programsko proširenje za web trgovine zasnovane na  WooCommerce platfofrmi

Opis

HP Paketomat&Paket24 plugin – programsko proširenje programski je dodatak koji služi za automatsko generiranje  csv(xls) kompatibilne datoteke koju preuzima Paket24 web aplikacija Hrvatske pošte kako bi pošiljke s narudžbama  bile obrađene i dostavljene na:
 • adresu primatelja putem Paket24 usluge
 • paketomat Hrvatske pošte koju korisnik po dostavljenoj SMS poruci može preuzeti na paketomatu kao mjestu uručenja pošiljke
Sa samo jednim klikom korisnik/kupac može odabrati opciju dostave na adresu ili dostave na paketomat.
Opcijom dostave na paketomat automatski se pojavljuje karta paketomata Hrvatske pošte gdje korisnik može odabrati na kojem paketomatu želi preuzimanje pošiljke.
U slučaju da je korisnik dopustio pristup svojoj lokaciji na karti se prikazuje pregled paketomata u okruženju.
Web trgovina po instalaciji proširenja automatski ima definirane inicijalne cijene dostave na paketomat koje svaki korisnik dodatka može samostalno konfigurirati uz ostale osnovne podatke o web trgovini.
Korisnik ima mogućnost samostalnog definiranja iznosa naplate ovisno o dimenzijama pošiljke, uvjeta koje je dogovorio s HP-Hrvatskom poštom ali i samostalnog određivanja cijene dostave kao slučaj dodatne pogodnosti dostave na paketomat za svoje kupce.
U paketomate za slanje možete predati pošiljke do 30 kilograma težine, a dimenzije paketa mogu biti: 
 
XS (9x16x64 cm)
S (9x38x64 cm)
M (19x38x64 cm)
L (39x38x64 cm)
 

Mogućnosti:

 • kreiranje i unos podataka na razini pojedinog  artikla za unos dimenzije pošiljaka (širina, visina, dubina) te mogućnost je li pojedinačni artikl moguće dostaviti na paketomat
 • definiranje cijene usluge za svaku pojedinačnu dimenziju veličinu BOX pošiljke te za Paket24 narudžbu koja će biti naplaćena kupcu
 • prikaz paketomata na Google maps karti u slučaju unosa svojeg API koda. Za slučaj da korisnik isti nema, paketomati se prikazuju u tekstualnom obliku s mogućnošću odabira jednog za dostavu od strane korisnika
 • odabir paketomata kao mjesta uručenja u slučaju kupnje jednog proizvoda
 • generiranje datoteka s narudžbama za dostavu na adresu te dostavu na paketomate Hrvatske pošte
   

Potrebni preduvjeti za uspješno korištenje aplikacije:

 • WooCommerce e-commerce platforma verzije 5.0 ili veća
 • PHP web server verzije 7.0 
 • potpisan ugovorni odnos s HP – Hrvatskom poštom radi dobivanja korisničkih podataka za Paket24 web aplikaciju te cijene za uslugu dostave na paketomat ili dostavu na adresu (Paket24 usluga)
 • prilagodba artikala u ponudi WooComerce web trgovine s podatcima o dimenzijama kako bi isti mogli biti pravilno definirani te označavanje istih za dostavu na paketomate Hrvatske pošte ovisno o dimenzijama pošiljke

Upute za instalaciju WooCommerce plugin/proširenja


Informacije i dodatna podrška

Za sva dodatna pitanja i probleme prilikom korištenja proširenja preporučamo slanje poruke na hpplugins@posta.hr