Zaštita okoliša

Tvrtka smo velikih brojki te nam je briga o okolišu vrlo važna.

Zaštita okoliša jedan je od osnovnih uvjeta održivog, dugoročnog razvoja moderne tvrtke.

Hrvatska pošta velika je logistička tvrtka koja danas zapošljava više od 10.000 ljudi. U našem voznom parku ima više od 3800 vozila te dnevno dostavimo oko 1,3 milijuna pošiljaka. Budući da smo tvrtka velikih brojki i logističkih kapaciteta, važno nam je svakodnevno raditi na smanjenju našeg „ekološkog otiska“.

U svakodnevnom poslovanju nastaju velike količine otpada (toneri za pisače, papiri, akumulatori, otpadna ulja, elektronički i električni otpad itd.), a Hrvatska pošta odlaže ga na ekološki prihvatljiv način. Sav otpad koji odlažemo točno se evidentira, provode se i planovi gospodarenja otpadom, a Agenciji za zaštitu okoliša podnosimo godišnje izvješće. Također, ulaganjima u nekretnine Hrvatska pošta sustavno radi na poboljšanju svoje energetske učinkovitosti.

Kako bi smanjila emisiju štetnih plinova, krajem 2015. Hrvatska pošta nabavila je 180 električnih bicikala koji su zamijenili stare mopede. Zamjenom starih mopeda e-biciklima smanjili smo emisiju CO2 za 100 tona godišnje. Sredstva za nabavu e-bicikala osigurana su uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Da priča ne bi stala samo na biciklima, u tijeku je nabava električnih vozila (na četiri kotača) kako bi se stopa onečišćenja dodatno smanjila prilikom obavljanja temeljne djelatnosti.

 

Očistimo Hrvatsku od olupina

Samoborski poštari dugi niz godina pomažu u radu Udruge „Zelene stope“, a 2017. tim je povodom izdana i prigodna dopisnica. Poštari iz svih krajeva Hrvatske na dopisnicu mogu upisati lokaciju olupine koju uoče kako bi ju predstavnici Udruge mogli ukloniti. Udruga „Zelene stope“ uklonila je iz nacionalnih parkova i parkova prirode diljem Hrvatske više od 15.000 autoolupina, a poštari Hrvatske pošte pomogli su u nalaženju i uklanjanju velikog broja ovih olupina.

  • Zaklada Vaša pošta
  • Stvaramo bolji i humaniji svijet za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
  • Zajednica
  • Prisutni smo u svim krajevima Hrvatske – zato nam je doprinos zajednici izrazito važan.
  • Zaštita okoliša
  • Tvrtka smo velikih brojki te nam je briga o okolišu vrlo važna.