English


Nova organizacija prijevoza paketnih pošiljaka na dubrovačkom području

Hrvatska pošta uvela je novu organizaciju prijevoza paketnih pošiljaka koje se šalju prema području Dubrovnika i iz tog područja. Naime, sve takve pošiljke prelaze granični prijelaz Neum i podliježu carinskom i sigurnosnom nadzoru prema carinskim propisima Europske unije, a sve pošiljke vrijednosti do 10.000 € moraju biti popraćene obrascem T2L. Obrazac T2L i popis naselja za koja pošiljke moraju biti popraćene tim obrascem dostupni su na stranici hpekspresa: www.hpekspres.hr.

www.hpekspres.hr

Hrvatska pošta vam od danas predstavlja još brži put do najbrže dostave!
Internetska stranica www.hpekspres.hr od danas je dostupna svima za brojne informacije o tome kako poslati pošiljku, koliko će platiti uslugu i u kojem će vremenu pošiljka biti uručena.