Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Sigurnost

Svi korisnici koji pristupaju stranicama www.posta.hr koriste se njihovim sadržajem na vlastitu odgovornost. HP d.d. ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.posta.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njihovu sadržaju.