Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

ePreporuka

ePreporuka je kvalificirana usluga elektroničke preporučene dostave koja:

 • omogućava digitalni prijenos podataka među pravnim ili fizičkim osobama
 • pruža dokaz o slanju i primanju prenesenih podataka
 • štiti podatke od gubitka, krađe, oštećenja ili bilo kakvih neovlaštenih preinaka.


Dokumenti poslani ePreporukom razmjenjuju se uz visoku razinu sigurnosti, a u skladu s Uredbom eIDAS*. Usluga dostave ePreporuke je usluga dostave pošiljaka u certificiranom i sigurnom digitalnom okruženju. Kvalificiranu uslugu elektroničke preporučene dostave (ePreporuku) trenutačno može pružati samo i jedino HP - Hrvatska pošta d.d.

Prednosti korištenja

 • Brže poslovanje 
 • Bez čekanja povratnice
 • Bez troškova papira i tonera
 • Bez odlaska u poštanski ured
 • Visoka razina sigurnosti
 • Dostupna 24/7
 • Pravni učinak dostave preporučene pošiljke
 • Održivo poslovanje

Preduvjeti korištenja

Kako biste se mogli koristiti ePreporukom, dovoljno je da:

 • budete registrirani korisnik servisa ePošta i napravite doregistraciju za korištenje ePreporuke
 • postanete novi korisnik servisa ePošta i ePreporuke.
 • primati i slati pisma, poruke i dokumente u elektroničkom obliku
 • kao privatni korisnik plaćati račune kreditnim i debitnim karticama
 • kao poslovni korisnik slati račune te
 • slati i primati preporučene pošiljke.


Budite jedan od više od 180 tisuća korisnika ePošte kojom možete:


Registraciju za korištenje servisa ePošta možete obaviti u svakom poštanskom uredu te na servisu ePošta ili se možete obratiti svom prodajnom predstavniku.

Više informacija možete pronaći

OVDJE
 

*Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu.