Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Carinski nadzor

Ako primate pošiljke i pakete s robom iz inozemstva, imajte na umu da takve pošiljke podliježu carinskom nadzoru te pravilima i zahtjevima u pogledu unošenja bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na područje Unije. Od 1. srpnja 2021. sve pošiljke s robom koje se uvoze u Europsku uniju iz trećih država podliježu plaćanju PDV-a te troškova za kontrolni pregled pošiljaka, a pošiljke većih vrijednosti dodatno i plaćanju carinskih troškova. S druge strane, pošiljke i paketi s robom iz zemalja Europske unije ne podliježu carinskom nadzoru. Adresu poštanskog ureda carinjenja možete pronaći ovdje

HP - Hrvatska pošta d.d. obavlja poslove podnošenja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet carinskom tijelu za carinske pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu, te u carinskom postupku nastupa kao carinski zastupnik u smislu odredbe članka 18. CZU. Navedene poslove HP - Hrvatska pošta d.d. provodi u skladu s Uredbom (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SLL 269, 10. listopad 2013., skraćeno CZU), Zakonom o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (Narodne novine broj 57/18), Pravilnikom o odobrenju pružanja usluga carinskog zastupanja (Narodne novine broj 46/18), Uputama broj 8/21 za primjenu H6 i H7 deklaracije od 28.06.2021. Navedeni propisi mogu se naći na stranici Carinske uprave.

HP - Hrvatska pošta d.d. kao carinski zastupnik prilikom uvoza pošiljaka izvan EU-a, tj. iz trećih zemalja podnosi carinske deklaracije za pošiljke koje sadrže robu na način da podnosi podatke carinskom tijelu preko informatičkog sustava koje potom određuje PDV i eventualni iznos carine. Cjenici svih usluga i opći uvjeti poslovanja HP - Hrvatske pošte d.d. dostupni su u svakom poštanskom uredu te na našim službenim internetskim stranicama.

Primatelju će prilikom uručenja pošiljke biti naplaćeno:


  • ako se ne primjenjuje IOSS postupak: javna davanja koja podrazumijevaju PDV;
  • ako se ne primjenjuje IOSS postupak: HP usluge koji podrazumijevaju troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija, cijena iznosi 2,46 €, otpremu poziva za dokaz carinarnici, ležarinu;
  • ako se primjenjuje IOSS postupak: nema javnih davanja kao ni troškova zastupanja pri izradi kontroli carinskih deklaracija.

  • javna davanja koja podrazumijevaju: PDV ili PDV i carinu;
  • HP usluge koji podrazumijevaju: troškove zastupanja pri kontroli carinskih deklaracija, cijena iznosi 4,91 €, otpremu poziva za dokaz carinarnici, ležarinu.

  • javna davanja koja podrazumijevaju: PDV i carinu ili trošarinu;
  • HP usluge koja podrazumijevaju: naknade prema cjeniku za otpremničke usluge, podnošenje pošiljke na carinski pregled (cijena ovisi o masi - 4,98 €; 6,64 €; 8,30 €), otpremu poziva za dokaz carinarnici, ležarinu


*također u slučajevima kada se roba niže vrijednosti zbog svojih uvjeta mora deklarirati putem H1 deklaracije; ili ako novo utvrđena vrijednost u H6 deklaraciji prelazi 1000 eura te ako je roba predmet zabrana i ograničenja.