Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Kontakt centar

U rubrici „Česta pitanja“ pronađite odgovore na pitanja o svim segmentima našeg poslovanja. U „Pojmovniku“ poštanske terminologije i usluga provjerite točnu definiciju pojedine usluge kako bi lakše odabrali uslugu koja vam najviše odgovara sukladno karakteristikama, mogućnostima i cijeni provjerite. Status pošiljke uvijek možete provjeriti pomoću sustava za praćenje pošiljaka.

Ukoliko zovete radi provjere statusa vaše pošiljke, molimo vas pripremite njen prijemni broj. Primjer prijemnog broja pošiljke: LE123456789HR
Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatora korisnika, a u skladu s njihovim tarifnim modelima. 

 

Radno vrijeme Kontaktnog centra Hrvatske pošte:
ponedjeljak - petak: 7 - 19 sati
subota: 7 - 15 sati

Sporovi tijekom online kupnje unutar EU

Temeljem Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova, od 15. veljače 2016. na području cijele EU, sve sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU. Ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU, možete ispuniti obrazac za žalbe u tri jednostavna koraka. Prigovor možete podnijeti ovdje.

Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d.

Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d. tijelo je koje postupa prilikom pritužbi potrošača podnesenih pod pretpostavkama i u skladu s odredbama važećih Zakona o poštanskim uslugama i Zakona o zaštiti potrošača. Na pisani odgovor HP - Hrvatske pošte d.d., a koji se odnosi na poštanske usluge, korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d. u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora.  Pritužba se može podnijeti u prostorijama HP -Hrvatske pošte d.d. izravno usmeno i pisanim putem, poštom na adresu HP - Hrvatska pošta d.d., Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica, te elektroničkom poštom na prituzbe.povjerenstvo@posta.hr. Pritužba se ne naplaćuje ako je predana kao pismo na kojem je napomena „PRITUŽBA“, dok se za sve druge vrste usluga poštarina naplaćuje u skladu s Cjenikom.
 
Povjerenstvo za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d. obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe. U slučaju spora između korisnika i HP-Hrvatske pošte d.d. u vezi s rješavanjem prigovora koji se odnose na poštanske usluge, korisnik poštanskih usluga može podnijeti zahtjev za rješavanjem spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10110 Zagreb u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora Povjerenstva za pritužbe potrošača.