Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Banka u Pošti

Ugovorite štednju ili kredit, otvorite tekući račun, podiginite gotovinu ili zamijenite strane valute u poštanskim uredima. 

Tekući računi

U svakom poštanskom uredu možete ugovoriti otvaranje tekućeg računa Hrvatske poštanske banke te obaviti sve usluge po tekućem računu - kao da ste u poslovnici HPB-a. Kada zatreba, u svim poštanskim uredima obavite uplatu ili isplatu po tekućem računu otvorenom u HPB-u. Osim toga, u pošti možete bez naknade:

 • opunomoćiti jednu ili dvije osobe za raspolaganje sredstvima s tekućeg računa
 • podizati gotovinu putem naloga
 • prijaviti promjene po tekućem računu (promjena adrese, prezimena i sl.)
 • prijaviti nestanak bankovne kartice itd.

Oročena štednja

Ako imate otvoren račun u Hrvatskoj poštanskoj banci i njihov ste vjerni štediša, u svim poštanskim uredima Hrvatske pošte možete ugovoriti oročenu štednju Hrvatske poštanske banke te ostale poslove vezane za oročene depozite - kao da ste u poslovnici HPB-a. U svakom poštanskom uredu možete ugovoriti oročenu štednju Hrvatske poštanske banke, s jednokratnom uplatom ili višekratnim uplatama. Oročenu štednju možete ugovoriti uz fiksnu kamatnu stopu i na rokove od 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 i 60 mjeseci za valutu EUR. Za uplate i isplate po oročenim depozitima nema naplate provizije.

Gotovina

Za uplatu i isplatu gotovog novca u poštanskim uredima popunite obrazac HUB (nalog za plaćanje) i predajte ga šalterskom radniku. Gotovinske platne transakcije Hrvatska pošta obavlja uime i za račun Hrvatske poštanske banke (HPB), te se pri obavljanju uplata i isplata primjenjuje cjenik usluga HPB-a. Korisnici kartice HPB-a imaju na raspolaganju mogućnost podizanja dodijeljenog limita potrošnje. Naime, ako je transakcija u poštanskom uredu odbijena zbog prekoračenja dnevnog limita isplate, korisnici kartica HPB-a mogu zatražiti od šalterskog radnika privremeno (jednokratno) povećanje limita.

Krediti

U odabranim poštanskim uredima Hrvatske pošte na raspolaganju vam je kreditno poslovanje koje nudimo u suradnji s Hrvatskom poštanskom bankom (HPB). Treba li vam nenamjenski kredit, za vas izdvajamo:

 • nenamjenske gotovinske kredite
 • nenamjenske kredite s kombinacijom fiksne i promjenjive kamatne stope
 • nenamjenske kredite za umirovljenike.

Nakon što prikupite potrebne dokumente, šaljemo ih HPB-u, a nakon odobravanja kredita ne morate ići u Banku. Potpisivanje dokumenata i dogovor u vezi s plasmanom kredita obavit ćete u poštanskom uredu. U poštanskim uredima možete dobiti i sve informacije o kreditnim proizvodima HPB-a u našoj ponudi.

Mjenjačnica

U većini poštanskih ureda diljem zemlje kada vam zatreba obavite otkup strane gotovine prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske poštanske banke (HPB). Količina otkupljene strane gotovine nije ograničena. Otkup stranog gotovog novca od domaćih i stranih fizičkih osoba obavlja se samo za valute s tečajne liste HPB-a. Mjenjačka provizija pritom iznosi 1,5 posto. Otkupljuje se samo papirnati novac, ne i kovani novac.

Vaša prava pri izvršavanju plaćanja u Europi

Zahvaljujući propisima EU-a vaša su elektronička plaćanja sve jefinija, jednostavnija i sigurnija.

Evo kako:

 • Plaćanja možete izvršavati u cijeloj Europi (EU, Island, Norveška i Lihtenštajn) jednostavno i sigurno kao i u svojoj matičnoj zemlji.
 • Ako koristite platnu karticu izdanu u EU-u, trgovac vam više neće moći zaračunati dodatne troškove.
 • Propisi obuhvaćaju sve vrste elektroničkih plaćanja (npr. kreditne transfere, izravna terećenja, kartična plaćanja...).
 • Svatko tko zakonito boravi u Europi ima pravo na otvaranje računa u banci za izvršavanje elektroničkih plaćanja („račun za plaćanje”)
 
Ta prava proizlaze iz revidirane Direktive EU-a o platnim uslugama (PSD2), Direktive o računima za plaćanje i drugih propisa EU-a, kojima je svrha omogućiti sigurnija i praktičnija plaćanja. Saznajte više o svojim pravima u priloženom LETKU