Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Punomoć, zadržavanje i nadoslanje pošiljaka

Punomoć

Opunomoćena osoba može umjesto primatelja preuzimati njegove pošiljke. Punomoć može ovjeriti: Hrvatska pošta, ovlašteno državno tijelo ili javni bilježnik.

Kada punomoć ovjerava Hrvatska pošta, punomoć možete dati samo poslovno sposobnoj i pismenoj osobi. Istodobno možete dati više punomoći, a s jednom punomoći možete ovlastiti do tri osobe.

Koliko vrijedi punomoć?
Punomoć se izdaje na jednu godinu od dana davanja punomoći i vrijedi do isteka tog roka ili do opoziva. Pri ostvarivanju prava iz punomoći radnik Hrvatske pošte može zatražiti od opunomoćenika da pokaže punomoć i ispravu za dokaz identiteta (osobnu iskaznicu, putovnicu...). U slučaju kada punomoć ovjerava ovlašteno državno tijelo ili javni bilježnik, primjenjuju se opći propisi o izdavanju punomoći. Izvornik ili ovjerenu presliku punomoći u pravilu trebate predati poštanskom uredu u kojem ćete ostvarivati prava iz punomoći. Punomoć vrijedi do datuma navedenog u punomoći ili do opoziva.
 
  1. Preuzmite obrazac za davanje punomoći

Zadržavanje i nadoslanje pošiljaka

Poste restante je usluga zadržavanja pošiljaka u poštanskom uredu. Ako zbog nekog razloga ne možete svakodnevno provjeravati svoj kućni kovčežić ili osobno preuzimati pošiljke, možete zatražiti uslugu zadržavanja pošiljaka u poštanskom uredu. Odabrani poštanski ured zadržavat će 30 dana sve pošiljke naslovljene na vas. Potom ih možete preuzeti osobno u poštanskom uredu u navedenom roku. Pošiljke koje Hrvatska pošta ne može zadržavati su sudska pismena, pismena po upravnom i poreznom postupku i administrativna pismena. Detaljan cjenik poste restante usluge dostupan je u kategoriji Propisi i cjenici

Osim zadržavanja pošiljaka, kada trebate, možete zatražiti uslugu nadoslanja na drugu adresu. Ako ste se preselili ili otputovali, vaše pošiljke bit će dostavljene na novu izabranu adresu. Zahtjev za ovu uslugu može se podnijeti u vama najbližem poštanskom uredu. Rok do kojeg se pruža usluga nadoslanja pošiljaka može biti do najviše 90 dana. Cijena nadoslanja naplaćuje se prema cjeniku poštanskih usluga. 

Pismena

Pismena su preporučene pošiljke koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima.

Uručenje pismena propisano je:


1NN broj: 53/9191/92112/9988/01117/0388/0502/0796/0884/08123/0857/11148/11-pročišćeni tekst25/1389/14 i 70/19
2 NN broj: 112/1225/1393/1455/16 i 73/17

NN broj: 47/09

NN broj: 115/16106/18121/1932/20 i 42/20

NN broj: 107/0739/13157/13110/1570/17 i 118/18

NN: 63/19, 128/22, 155/23