Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Međunarodni promet

Ako smatrate:

  • da poštanska pošiljka nije uručena primatelju,
  • da je uručena sa zakašnjenjem,
  • da ugovorena usluga nije obavljena, tj. nije obavljena u cijelosti,
  • da je naplaćen prevelik iznos poštarine,
  • da je oštećena poštanska pošiljka ili je umanjen njezin sadržaj,


tada u roku od šest mjeseci (od dana predaje pošiljke Hrvatskoj pošti) možete pokrenuti potražni postupak. Popunjeni obrazac možete:

  • predati u svakom poštanskom uredu,
  • poslati poštom,
  • poslati ga putem poveznice kontakt.posta.hr

Uz obrazac trebate predati i potvrdu o primitku pošiljke za pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku ili drugi dokaz o plaćenoj cijeni poštanske usluge (račun/faktura). Potražni postupak bit će proveden u roku od 60 dana.

Prigovor koji se odnosi na oštećenje poštanske pošiljke ili umanjenje njezina sadržaja trebate podnijeti odmah prilikom uručenja pošiljke. Iznimno, prigovor možete podnijeti i poslije, odnosno nakon uručenja poštanske pošiljke ako je priložen dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja poštanske pošiljke nisu nastali nakon uručenja. Podatci o statusima pošiljaka dobiveni iz sustava T&T - Provjera statusa pošiljke - informativnog su karaktera i ne mogu poslužiti pošiljatelju pošiljke kao dokaz za moguće ostvarivanje prava iz ugovora o pristupanju. Za ostvarivanje prava na naknadu podnosi se prigovor i pokreće odgovarajući potražni postupak.

Naknada štete

Ako se na kraju potražnog postupka utvrdi odgovornost Hrvatske pošte, ostvarujete pravo na naknadu štete. Zahtjev za naknadu štete i povrat poštarine možete zajedno s rješenjem potražnog postupka poslati kao preporučenu pošiljku, bez naplate poštarine, na adresu:
 
HP-Hrvatska pošta d.d.
Kontakt centar
„Za naknadu štete“
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica
 
Iznos kunske protuvrijednosti DTS-a obračunava se sukladno važećim Općim uvjetima. Srednja vrijednost DTS-a za 2023. godinu iznosi 1,2598 €, 1 DTS = 1,2454 € za 2024. godinu.
 
Osim naknade, Hrvatska pošta isplatit će i iznos naplaćene cijene poštanske usluge, pri čemu se ne vraća onaj dio cijene poštanske usluge koji je naplaćen za označenu vrijednost na pošiljkama s označenom vrijednosti. Osim iznosa naknade štete i vraćanja poštarine, pošiljatelju ili drugoj ovlaštenoj osobi isplaćuju se i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadom štete. Ako se izgubljena pošiljka ili njezin dio nađe nakon isplate naknade štete, Hrvatska pošta će o tome obavijestiti pošiljatelja ili drugu ovlaštenu osobu, koja je obvezna vratiti iznos primljene naknade štete ako zahtijeva uručenje naknadno nađene pošiljke. U protivnom, Hrvatska pošta ima pravo uništiti pošiljku ili prodati njezin sadržaj. Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos ili uručenje poštanske pošiljke. Također, Hrvatska pošta ne odgovara za postupke u odredišnoj državi s pošiljkom koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili kojih je uvoz ograničen u odredišnoj državi, ako zabrane ili ograničenja nisu bili objavljeni u uvjetima za prijam pošiljaka odredišne države do trenutka slanja pošiljke.

Ostvarivanje naknade štete i druga potraživanja u međunarodnom prometu


VRSTA POŠILJKE  
Prioritetna preporučenja pošiljka u iznosu od 39,82 €
Prioritetna vrijednosna pošiljka iznos označene vrijednosti
Paket a) za paket s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za paket  bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti, a najviše do 172,54 €
EMS pošiljka a) za pošiljke  s označenom vrijednosti - iznos označene vrijednosti;                                  
 
b) za pošiljke  bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti,  a najviše do 172,54 €
Paket/PostPak pošiljka a) za pošiljke s označenom vrijednosti  - iznos označene vrijednosti;   
                                  
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti, a najviše do 212,36 €
Connect paket a) za pošiljke s označenom vrijednosti  - iznos označene vrijednosti; 

b) za pošiljke bez označene vrijednosti - eurska protuvrijednost u iznosu od 8,3 DTS-a po kilogramu, a najviše do 491,07 €
"M" vreća za koju je pošiljatelj zahtijevao da se uruči primatelju uz pisanu potvrdu najviše do 172,54 €

VRSTA POŠILJKE  
Prioritetna preporučenja pošiljka iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše u iznosu do 39,82 € 
Prioritetna vrijednosna pošiljka iznos koji odgovara stvarnoj vrijednosti djelomično oštećenog ili umanjenog sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti
Paket a) za paket  s označenom vrijednosti - u visini  stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                  

b) za paket  bez označene vrijednosti - u visini  stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa 172,54 € 
EMS pošiljka a) za pošiljke s označenom vrijednosti  - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                       
 
b) za pošiljke  bez označene vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 172,54 € 
Paket/PostPak pošiljka a) za pošiljke s označenom vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                       
 
b) za pošiljke bez označene vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 212,36 €
Connect paket a) za pošiljke s označenom vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do iznosa označene vrijednosti;                                                

b) za pošiljke bez označene vrijednosti - u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 491,07 € 
"M" vreća za koju je pošiljatelj zahtijevao da se uruči primatelju uz pisanu potvrdu u visini stvarnog oštećenja ili umanjenja sadržaja, a najviše do 172,54 €