Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Međunarodni promet

Koliko dugo traje carinski postupak i može li se ubrzati?

Trajanje carinskog postupka ovisi o Carinskoj upravi i Hrvatska pošta kao carinski zastupnik ne može utjecati na postupak. Kao primatelj pošiljke možete podnijeti zahtjev za ubrzano podnošenje pošiljaka na carinski pregled prema cjeniku poštanskih usluga u međunarodnom prometu koji je dostupan na internetskim stranicama Hrvatske pošte.
 

Mogu li ispisati adresnicu i carinsku deklaraciju CN23 kod kuće?
Da, korisnicima usluga omogućeno je popunjavanje i ispis obrasca za prijam međunarodnih pošiljaka (međunarodni paket, pošiljku ubrzane pošte (EMS) i praćenu pošiljku) putem Paket24 web-aplikacije: https://paket24.posta.hr/publicinternational
Ispisana adresnica i carinska deklaracija CN23 prilažu se uz pošiljku prilikom predaje za slanje u poštanskom uredu.
 
Za sve koji ne žele sami ispisivati adresnice i carinske deklaracije CN23 omogućeno je primanje broja pošiljke na odabranu adresu e-pošte.
Primljeni broj pošiljke treba pokazati operateru na šalteru prilikom predaje pošiljke na slanje u poštanskom uredu.
Koliko iznosi naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija?
Naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija ovisi o vrijednosti pošiljke:
  • za pošiljke vrijednosti do 150 eura prispjele bez IOSS broja (H7 deklaracija) - 2,46 € 
  • za pošiljke vrijednosti od 150 eura do 1000 eura (H6 deklaracija) - 4,91 € 
  • za pošiljke vrijednosti veće od 1000 eura (H1 deklaracija) - naknade iznose prema Cjeniku za otpremničke usluge, podnošenje pošiljke na carinski pregled (cijena ovisi o masi: 4,98 €; 6,64 €; 8,30 €), otpremu poziva za dokaz carinarnici i ležarinu.
Zašto mi je naplaćen PDV ako pošiljku iz treće zemlje šalje fizička osoba fizičkoj osobi?
U slučaju kada je vrijednost pošiljke veća od 45 eura, PDV se naplaćuje i kada fizička osoba šalje pošiljku fizičkoj osobi, kao i naknada za troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija.

Zašto mi se naplaćuje PDV i carina za pošiljke koje su prispjele iz zemalja Europske unije?
Ako pošiljka s robom prispije iz države članice EU-a, a roba potječe iz trećih zemalja te PDV ili PDV i carina nisu naplaćeni pri ulasku u bilo koju državu EU-a, prilikom uručenja pošiljke od primatelja se naplaćuju javna davanja (PDV ili PDV i carina) ovisno o vrijednosti robe.
Za pošiljku iz trećih zemalja naplaćen mi je PDV iako sam ga prethodno platio e-trgovini prilikom kupnje. Što trebam napraviti u tom slučaju?
Ako vam je za pošiljku prispjelu iz trećih zemalja neosnovano naplaćen PDV, možete podnijeti prigovor i zahtjev za povrat naplaćenih javnih davanja/troškova zastupanja pri izradi carinskih deklaracija. Prigovor i zahtjev možete predati u svakom poštanskom uredu, poslati poštom te putem web-forme na poveznici https://obrasci.posta.hr/kontakt. Ne zaboravite priložiti sljedeće dokumente:

a) potvrdu o uplati narudžbe putem internetskog bankarstva i dr.
b) presliku računa koji vam je Hrvatska pošta izdala prilikom uručenja pošiljke
c) račun (presliku) od internetske narudžbe.
 
Prigovor ne može biti prihvaćen bez potpune dokumentacije. Kontakt centar odgovorit će vam u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Na temelju čega se naplaćuje PDV ili PDV i carina za pošiljke iz trećih zemalja?
Javna davanja (PDV ili PDV i carina) određuju se i naplaćuju na osnovi vrijednosti sadržaja robe + poštarine, odnosno svih troškova koji su nastali do ulaska pošiljke u Europsku uniju, a navedenih u carinskoj deklaraciji CN 23/CN 22.

Može li se PDV platiti prilikom kupnje robe na mrežnoj stranici trgovca?
Pojedini internetski trgovci koji su registrirani u sustavu Posebnog postupka oporezivanja (IOSS) nude mogućnost plaćanja PDV-a prilikom naručivanja robe. Iznos PDV-a je u tom slučaju uključen u konačnu cijenu i na carinskoj deklaraciji pošiljke ili na računu bit će naveden IOSS broj (IMxxxxxxxxxx) kao potvrda da je PDV unaprijed obračunat i plaćen. Hrvatska pošta za takve pošiljke neće naplatiti javna davanja – PDV ni svoju uslugu prilikom isporuke pošiljke.
Ako na carinskoj deklaraciji ili na računu nije naveden IOSS broj (IMxxxxxxxxxx), tj. nije primijenjen IOSS postupak, primjenjuje se tzv. postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz pošiljaka koji obračunava Carinska uprava. Hrvatska pošta će za takve pošiljke naplatiti PDV i troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija prilikom isporuke pošiljke.

Na internetskim stranicama vidi se da je pošiljka već više dana u odredišnoj državi, no nije uručena. Što trebam poduzeti?
Ako se pošiljka nalazi u odredišnoj državi a nije uručena te se više dana ne mijenja njezin status, može se poduzeti sljedeće:
  • podnijeti službeni prigovor u poštanskom uredu ili putem web-forme na poveznici https://obrasci.posta.hr/kontakt
  • uputiti primatelja da stupi u kontakt s odredišnom poštanskom upravom i da dogovori uručenje pošiljke.

Kojom sve uslugom mogu poslati pošiljku u inozemstvo?
Informacije o slanju pošiljaka u pojedinačne države možete naći u Vodiču za međunarodne usluge.