Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Prigovor

Prigovori korisnika na poštanske usluge, mogu se podnijeti zbog:

  • gubitka poštanske pošiljke
  • prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke
  • neobavljene poštanske usluge ili djelomično neobavljene poštanske usluge
  • zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja pošiljke.
 

Korisnik može podnijeti prigovor pisanim putem u roku od tri mjeseca od dana predaje poštanske pošiljke u unutarnjem prometu odnosno u roku od šest mjeseci za pošiljke u međunarodnom prometu. Prigovor na oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke podnosi se odmah pri uručenju pošiljke.

Prigovor se može poslati interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr ili elektroničkom poštom na adresu kontakt.szk@posta.hr. Prigovor se također može podnijeti u prostorijama HP - Hrvatske pošte d.d. izravno usmeno i pisanim putem, poštom na adresu HP - Hrvatska pošta d.d., Kontakt centar, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica ili ga možete podnijeti pozivom na telefonski broj Kontakt centra HP - Hrvatske pošte d.d.: 072 303 304,  Prigovor se ne naplaćuje ako je predan kao pismo na kojem je napomena „PRIGOVOR“, dok se za sve druge vrste usluga poštarina naplaćuje u skladu s Cjenikom.

HP - Hrvatska pošta d.d. obvezna je dostaviti pisani odgovor korisniku poštanskih usluga o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od najviše 30 dana od dana zaprimanja prigovora u unutarnjem prometu, odnosno u roku od najviše 60 dana od dana zaprimanja prigovora u međunarodnom prometu.
Na pisani odgovor HP - Hrvatske pošte d.d. korisnik poštanskih usluga ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d.
 
O načinu podnošenja pritužbi Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri HP - Hrvatskoj pošti d.d. korisnik se detaljnije može informirati na sljedećoj poveznici.
 
Prigovori korisnika/potrošača na usluge HP-a, a koji se ne odnose na poštansku uslugu

Pisani prigovor potrošača podnosi slanjem nteraktivnom web formom: http://kontakt.posta.hr ili elektroničkom poštom na adresu kontakt.szk@posta.hr. Prigovor se može također podnijeti u prostorijama HP - Hrvatske pošte d.d. izravno usmeno i pisanim putem, poštom na adresu HP - Hrvatska pošta d.d., Kontakt centar, Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica ili pozivom na telefonski broj Kontakt centra Hrvatske pošte: 072 303 304. Prigovor se ne naplaćuje ako je predan kao pismo na kojem je napomena „PRIGOVOR“, dok se za sve druge vrste usluga poštarina naplaćuje u skladu s Cjenikom.

Odgovor o utemeljenosti pisanog prigovora, primljen na jedan od prethodno navedenih načina HP - Hrvatska pošta d.d. obvezna je dostaviti u roku od 15 dana po njegovom primitku.