Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Plaćanje bez naknade

Bez naknade


Čistoća i održavanje Kolan d.o.o.
Čistoća Povljana d.o.o
Grad Otok - komunalna naknada
Grad Petrinja - uplata donacija
Gradska toplana d.o.o. Karlovac
Groupama osiguranje d.d. - Podružnica Hrvatska
HEP - Hrvatska elektroprivreda d.d.
HPB - Stambena štedionica
Hrvatski Caritas
Hrvatski Crveni križ
Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske
Komunalac Slivno d.o.o
Komunalije vodovod d.o.o., Čazma
Libukom Jurdani d.o.o.
Monte Giro d.o.o
Općina Matulji
Općina Milna - komunalna naknada i naknada za pločicu kućnog broja
Općina Omišalj - komunalna naknada
Općina Rovišće - grobna, komunalna naknada i doprinos
Općina Selca - grobna i komunalna naknada
Općina Sibinj - grobna i komunalna naknada
Posmrtna pripomoć
Udruga Crveni nosovi
Unicef
Usluga Poreč d.o.o., Poreč
Usluge Sibinj d.o.o.
Vodovod Labin d.o.o. - naknada za vodu
Vodovod Povljana d.o.o.
Zagorski metalac d.o.o.
Zaklada Hrvatske pošte

Grad Čazma - Poštanski ured 43240 Čazma
Grad Daruvar - Poštanski ured 43500 Daruvar
Grad Garešnica - Poštanski uredi: 43280 Garešnica i 43283 Kaniška Iva
Grad Grubišno Polje - Poštanski uredi: 43290 Grubišno Polje, 43293 Veliki Zdenci
Komunalije d.o.o. Čazma
Komunalno poduzeće Nova Rača d.o.o. - Poštanski uredi: 43272 Nova Rača, 43273 Bulinac
KOMUS SIRAČ - Poštanski ured 43541 Sirač
Komunalac Zrinski d.o.o. - Poštanski ured 43202 Zrinski Topolovac
Općina Berek - Poštanski ured 43232 Berek
Općina Dežanovac - Poštanski ured 43506 Dežanovac
Općina Kapela - poštanski ured: 43203 Kapela
Općina Končanica - Poštanski ured 43505 Končanica
Općina Nova Rača - Poštanski uredi: 43272 Nova Rača, 43273 Bulinac
Općina Sirač - Poštanski ured 43541 Sirač
Općina Šandrovac - Poštanski ured 43227 Šandrovac
Općina Veliki Grđevac - Poštanski ured: 43270 Veliki Grđevac
Veliki Grđevac d.o.o. - Poštanski ured: 43270 Veliki Grđevac
Općina Velika Pisanica - 43271 Velika Pisanica
Općina Velika Trnovitica - PU 43285 Velika Trnovitica
Općina Veliko Trojstvo - Poštanski ured 43226 Veliko Trojstvo
Općina Zrinski Topolovac - Poštanski ured 43202 Zrinski Topolovac

 

Komunalac Davor d.o.o. - Poštanski ured: 35425 Davor
Locorum d.o.o. - Poštanski ured: 35253 Brodski Stupnik
Općina Brodski Stupnik - Poštanski ured: 35253 Brodski Stupnik
Općina Cernik  -  Poštanski ured 35404 Cernik
Općina Donji Andrijevci - Poštanski ured 35214 Donji Andrijevci
Općina Dragalić - Poštanski ured: 35428 Dragalić
Općina Gundinci - Poštanski ured: 35222 Gundinci
Općina Okučani - Poštanski ured: 35430 Okučani
Općina Oriovac - Poštanski uredi: 35250 Oriovac, 35255 Slavonski Kobaš i 35257 Lužani
Općina Rešetari - Poštanski ured 35403 Rešetari
Općina Sikirevci - Poštanski ured 35224 Sikirevci
Općina Slavonski Šamac - Poštanski ured 35220 Slavonski Šamac
Općina Staro Petrovo Selo - Poštanski ured 35420 Staro Petrovo Selo
Općina Velika Kopanica - Poštanski ured 35221 Velika Kopanica
Općina Vrbje - Poštanski ured 35423 Vrbje
Orio-kom d.o.o. - Poštanski uredi: 35250 Oriovac, 35255 Slavonski Kobaš i 35257 Lužani
Sloboština d.o.o. - Poštanski ured: 35430 Okučani
Vodovod zapadne Slavonije d.o.o. - Poštanski uredi 35425 Davor i 35424 Orubica

Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. - Poštanski ured: 20213 Čilipi
Grad Korčula - Poštanski uredi: 20260 Korčula, 20264 Račišće, 20273 Čara, 20274 Pupnat i 20275 Žrnovo
Grad Metković - Poštanski uredi: 20350 Metković i 20352 Vid
Konavosko komunalno društvo d.o.o. - Poštanski ured: 20213 Čilipi
Općina Kula Norinska - Poštanski ured 20341 Kula Norisnka i 20278 Nova Sela
Općina Orebić - Poštanski uredi: 20242 Oskorušno, 20243 Kuna, 20244 Potomje, 20245 Trstenik, 20250 Orebić, 20267 Kućište i 20269 Lovište

Grad Buje - Poštanski ured: 52460 Buje
Grad Labin - Poštanski uredi: 52220 Labin, 52221 Rabac, 52230 Labin, 52240 Labin
Grad Umag-Umago - Poštanski uredi: 52470 Umag (Umago) i 52475 Savudrija (Salvore)
Mandalena d.o.o. - PU 52206 Marčana i 52208 Krnica
Općina Barban - Poštanski ured 52207 Barban
Općina Brtonigla-Verteneglio - Poštanski ured: 52474 Brtonigla (Verteneglio)
Općina Cerovlje - Poštanski ured 52402 Cerovlje
Općina Fažana - PU 52212 Fažana
Općina Funtana-Fontane - PU 52452 Funtana(Fontane)
Općina Kaštelir-Labinci-Castelliere-S.Domenica - Poštanski ured 52464 Kaštelir(Castelliere)
Općina Kršan - PU 52232 Kršan, PU 52233 Šušnjevica, 52234 Plomin i PU 52333 Podpićan
Općina Lupoglav
Općina Marčana - PU 52206 Marčana i 52208 Krnica
Općina Motovun-Montona - 52424 Motovun-Montona
Općina Oprtalj - Poštanski uredi PU 52427 Livade i PU 52428 Oprtalj
Općina Pićan - Poštanski ured 52332 Pićan
Općina Raša - Poštanski ured 52223 Raša
Općina Sveta Nedjelja - Poštanski ured 52231 Nedešćina
Općina Svetvinčenat - Poštanski ured 52342 Svetvinčenat
Općina Vrsar - Poštanski ured 52450 Vrsar
Puntica d.o.o. - PU 52452 Funtana(Fontane)

 

Općina Generalski Stol - PU 47262 Generalski Stol
Općina Kamanje - PU 47282 Kamanje
Općina Netretić - Poštanski ured 47271 Netretić
Općina Plaški - Poštanski ured 47304 Plaški
Općina Saborsko - Poštanski ured 47306 Saborsko
Općina Tounj - Poštanski ured 47264 Tounj
Sabkom d.o.o. - Poštanski ured 47306 Saborsko

Općina Đelekovec - Poštanski ured 48316 Đelekovec
Općina Ferdinandovac - Poštanski ured 48356 Ferdinandovac
Općina Gola - Poštanski uredi: 48331 Gola i 48332 Ždala
Općina Kalinovac - PU 48361 Kalinovac
Općina Kloštar Podravski - PU 48362 Kloštar Podravski
Općina Koprivnički Ivanec - PU 48314 Koprivnički Ivanec
Općina Legrad - Poštanski ured 48317 Legrad
Općina Molve - poštanski ured: 48327 Molve
Općina Novigrad Podravski - Poštanski ured 48325 Novigrad Podravski
Općina Novo Virje -  Poštanski ured 48355 Novo Virje
Općina Sveti Petar Orehovec - Poštanski uredi: 48267 Orehovec, 48268 Gornja Rijeka i 48260 Križevci

Grad Donja Stubica - Poštanski ured 49240 Donja Stubica
Grad Klanjec - Poštanski uredi: 49215 Tuhelj, 49216 Desinić, 49290 Klanjec, 49294 Kraljevec na Sutli, 49295 Kumrovec i 49296 Zagorska Sela
Grad Oroslavje - Poštanski ured 49243 Oroslavje
Grad Pregrada  - Poštanski uredi: 49218 Pregrada i 49219 Vinagora
Grad Zlatar - Poštanski uredi: 49250 Zlatar i 49254 Belec
Komus d.o.o., Donja Stubica
Krakom d.o.o.
Krakom vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Općina Budinščina - Poštanski ured 49284 Budinščina
Općina Đurmanec - Poštanski ured 49225 Đurmanec
Općina Hrašćina - Poštanski ured 49283 Hrašćina Trgovišće
Općina Hum na Sutli - Poštanski ured 49231 Hum na Sutli
Općina Jesenje - Poštanski ured: 49233 Gornje Jesenje
Općina Konjščina - Poštanski ured 49282 Konjščina
Općina Kraljevec na Sutli - Poštanski ured 49294 Kraljevec na Sutli
Općina Krapinske Toplice - Poštanski ured 49217 Krapinske Toplice
Općina Lobor - Poštanski ured 49253 Lobor
Općina Mihovljan - Poštanski ured 49252 Mihovljan
Općina Novi Golubovec - Poštanski ured 49255 Novi Golubovec
Općina Petrovsko - Poštanski ured: 49234 Petrovsko
Općina Radoboj - Poštanski ured 49232 Radoboj
Općina Stubičke Toplice - Poštanski ured 49244 Stubičke Toplice
Općina Veliko Trgovišće - Poštanski ured 49214 Veliko Trgovišće
Općina Zagorska Sela - Poštanski ured 49296 Zagorska Sela
Općina Zlatar Bistrica - Poštanski ured 49247 Zlatar Bistrica
Plin Konjščina d.o.o. - Poštanski uredi 49250 Zlatar i 49282 Konjščina

Arburoža d.o.o. - poštanski uredi: 53291 Novalja, 53294 Lun i 53296 Zubović
Grad Novalja - poštanski uredi: 53291 Novalja, 53294 Lun i 53296 Zubović
Grad Senj - Poštanski uredi: 53270 Senj, 53273 Vratnik, 53274 Krasno, 53284 Sveti Juraj i 53287 Jablanac
Komunalije d.o.o. - Novalja - poštanski uredi: 53291 Novalja, 53294 Lun i 53296 Zubović
Općina Brinje - poštanski uredi: 53260 Brinje, 53261 Križpolje i 53262 Jezerane
Općina Perušić - Poštanski uredi: PU 53202 Perušić, PU 53203 Kosinj
Perušić d.o.o. - Poštanski uredi: PU 53202 Perušić, PU 53203 Kosinj

Grad Mursko Središće - Poštanski ured 40315 Mursko Središće - komunalna naknada
NED-KOM d.o.o.
Općina Belica - Poštanski ured 40319 Belica
Općina Dekanovec - Poštanski ured 40318 Dekanovec
Općina Domašinec - Poštanski ured 40318 Dekanovec
Općina Donja Dubrava - Poštanski ured 40328 Donja Dubrava
Općina Donji Vidovec - Poštanski ured 40327 Donji Vidovec
Općina Gornji Mihaljevec - Poštanski ured 40306 Macinec
Općina Kotoriba - Poštanski ured 40329 Kotoriba
Općina Mala Subotica - Poštanski ured 40321 Mala Subotica - grobna i komunalna naknada
Općina Nedelišće
Općina Orehovica - Poštanski ured 40322 Orehovica - grobna i komunalna naknada
Općina Selnica - Poštanski ured 40314 Selnica
Općina Sveta Marija - Poštanski ured 40326 Sveta Marija
Općina Sveti Juraj na Bregu - Poštanski ured 40311 Lopatinec
Općina Štrigova - Poštanski ured 40312 Štrigova

Grad Belišće - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Grad Valpovo - Poštanski uredi: 31550 Valpovo, 31227 Zelčin
Hidrobel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat, 31555 Marijanci
Kombel d.o.o. - Poštanski uredi: 31551 Belišće, 31554 Gat
Općina Antunovac - Poštanski ured 31216 Antunovac
Općina Bizovac - Poštanski uredi: 31222 Bizovac, 31223 Brođanci
Općina Donja Motičina - Poštanski ured 31513 Donja Motičina
Općina Drenje - Poštanski ured 31418 Drenje
Općina Ernestinovo - Poštanski uredi: 31214 Laslovo i 31215 Ernestinovo
Općina Feričanci - Poštanski ured 31512 Feričanci
Općina Gorjani - Poštanski ured 31422 Gorjani
Općina Koška - Poštanski uredi: 31224 Koška, 31225 Breznica Našička
Općina Magadenovac - Poštanski ured: 31542 Magadenovac
Općina Marijanci - Poštanski ured 31555 Marijanci
Općina Petlovac - Poštanski ured 31321 Petlovac, 31322 Baranjsko Petrovo Selo
Općina Petrijevci - Poštanski ured 31208 Petrijevci
Općina Podravska Moslavina -  Poštanski ured 31350 Podravska Moslavina
Općina Popovac - Poštanski ured: 31302 Kneževo, 31303 Popovac
Općina Strizivojna - Poštanski ured 31410 Strizivojna
Općina Trnava - Poštanski ured 31411 Trnava
Općina Viljevo - Poštanski ured 31531 Viljevo
Općina Viškovci - Poštanski ured 31401 Viškovci
Općina Vladislavci - Poštanski ured: 31404 Vladislavci

Grad Lipik
Komunalac Čaglin d.o.o. - Poštanski ured 34350 Čaglin
Općina Brestovac - Poštanski ured 34322 Brestovac
Općina Čaglin d.o.o. - Poštanski ured 34350 Čaglin
Općina Kaptol - Poštanski uredi: 34000 Požega, 34303 Požega, 34304 Požega, 34330 Velika, 34334 Kaptol i 34335 Vetovo

Grad Bakar
Grad Crikvenica - Poštanski uredi: 51260 Crikvenica, 51264 Jadranovo, 51265 Crikvenica i 51266 Selce
Grad Čabar - Poštanski uredi: 51303 Plešće, 51304 Gerovo, 51305 Tršće, 51306 Čabar i 51307 Prezid
Grad Kastav
Grad Kraljevica - PU 51262 Kraljevica, PU 51261 Bakarac, PU 51241 Križišće, PU 51263 Šmrika
Grad Mali Lošinj - Poštanski uredi: 51550 Mali Lošinj, 51551 Veli Lošinj, 51552 Ilovik, 51553 Mali Lošinj, 51554 Nerezine, 51561 Susak, 51562 Unije i 51564 Ćunski
Grad Opatija - Poštanski uredi: 51410 Opatija, 51413 Opatija i 51414 Ičići
Grad Rab
Grad Vrbovsko
KD Čabar d.o.o. - Poštanski uredi: 51303 Plešće, 51304 Gerovo, 51305 Tršće, 51306 Čabar i 51307 Prezid
KTD Čabar d.o.o. - Poštanski uredi: 51303 Plešće, 51304 Gerovo, 51305 Tršće, 51306 Čabar i 51307 Prezid
Općina Čavle
Općina Dobrinj
Općina Jelenje
Općina Kostrena
Općina Lokve - Poštanski ured 51316 Lokve
Općina Lopar - Poštanski ured 51281 Lopar
Općina Punat - Poštanski ured 51521 Punat
Općina Ravna Gora
Općina Vinodolska
Općina Viškovo - Poštanski ured 51216 Viškovo
Općina Vrbnik - Poštanski ured 51516 Vrbnik
Ponikve usluge d.o.o.
Ponikve voda d.o.o.

Grad Glina, Gradsko poglavarstvo
Grad Hrvatska Kostajnica - Poštanski ured 44430 Hrvatska Kostajnica
Grad Kutina - Poštanski uredi: 44319 Repušnica, 44320 Kutina, 44321 Banova Jaruga i 44326 Husain
Grad Novska - Poštanski uredi: 44330 Novska i 44323 Rajić
Grad Petrinja - komunalna naknada
Grad Popovača - Poštanski uredi 44317 Popovača i 44318 Voloder
Općina Hrvatska Dubica - komunalna naknada -  Poštanski ured 44450 Hrvatska Dubica
Općina Jasenovac - Poštanski ured 44324 Jasenovac
Općina Lekenik - Poštanski ured 44272 Lekenik
Općina Lipovljani - Poštanski ured 44322 Lipovljani
Općina Martinska Ves - poštanski ured 44201 Martinska Ves
Općina Sunja - komunalna naknada - Poštanski ured 44210 Sunja
Općina Velika Ludina - PU 44316 Velika Ludina

Čistoća d.o.o.
Grad Hvar - Poštanski uredi: 21450 Hvar, 21454 Brusje
Grad Komiža - Poštanski uredi: 21485 Komiža i 21483 Podšpilje
Grad Omiš - Poštanski uredi: 21310 Omiš, 21207 Kostanje, 21208 Kučiće, 21253 Gata, 21217 Lokva Rogoznica, 21318 Mimice
Grad Solin - Poštanski uredi: 21211 Vranjic i 21285 Solin
Grad Vis - Poštasnki ured 21480 Vis
Grad Vrgorac - Poštanski uredi: 21276 Vrgorac, 21275 Dragulje, 21277 Veliki Prolog
Greben Brela d.o.o. - Poštanski ured 21322 Brela
Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
Jelkom d.o.o. - Poštanski ured 21465 Jelsa
Michieli-Tomić d.o.o.
Općina Bol - Poštanski ured 21420 Bol
Općina Brela - Poštanski ured 21322 Brela
Općina Dugi Rat - Poštanski ured 21315 Dugi Rat
Općina Dugopolje - Poštanski ured 21204 Dugopolje
Općina Gradac - Poštanski uredi: 21330 Gradac, 21333 Drvenik, 21334 Zaostrog i 21335 Podaca
Općina Jelsa - Poštanski ured 21465 Jelsa
Općina Klis - Poštanski ured 21231 Klis
Općina Lećevica - Poštanski ured 21202 Lećevica
Općina Lovreć - Poštanki ured 21257 Lovreć
Općina Nerežišća - Poštanski ured 21423 Nerežišća
Općina Podbablje - Poštanski uredi 21263 Krivodol, 21268 Drum
Općina Podstrana - Poštanski ured 21312 Podstrana
Općina Prgomet - Poštanski ured 21201 Prgomet
Općina Seget - Poštanski ured 21218 Seget Donji
Općina Zadvarje - Poštanski ured 21255 Zadvarje
Općina Zmijavci - Poštanski ured 21266 Zmijavci
Peovica d.o.o. - Omiš
Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o. - Poštanski uredi: 21480 Vis i 21485 Komiža
Vodovod Imotske krajine
Zeleno i modro d.o.o. - Poštanski uredi: 21212 Kaštel Sućurac, 21213 Kaštel Gomilica, 21214 Kaštel Kambelovac, 21215 Kaštel Lukšić, 21216 Kaštel Stari i 21217 Kaštel Štafilić

J.K.P. "Bucavac"
Ježinac d.o.o. - Poštanski uredi: 22240 Tisno, 22242 Jezera i 22244 Betina
Komunalno društvo Kijevo d.o.o. - Poštanski ured: 22310 Kijevo
Mjesno poduzeće d.o.o. - Poštanski ured 22212 Tribunj
Općina Kijevo - Poštanski ured: 22310 Kijevo
Općina Kistanje
Općina Pirovac- Poštanski ured 22213 Pirovac
Općina Primošten, Upravni odjel
Općina Tisno - Poštanski uredi: 22240 Tisno, 22242 Jezera i 22244 Betina
Općina Tribunj - Poštanski ured 22212 Tribunj
Poduzeće za komunalnu djelatnost "Čempresi"
Rivina Jaruga d.o.o.
Škovacin d.o.o., Rogoznica
Vrilo d.o.o. - Poštanski ured 22213 Pirovac

Grad Lepoglava - Poštanski ured 42250 Lepoglava
Grad Novi Marof - Poštanski ured 42220 Novi Marof
Grad Varaždinske Toplice - Poštanski ured 42223 Varaždinske Toplice
Općina Bednja - Poštanski ured 42253 Bednja
Općina Beretinec - Poštanski ured 42204 Turčin
Općina Breznički Hum - Poštanski ured 42225 Breznički Hum
Općina Cestica - Poštanski ured 42208 Cestica
Općina Donja Voća - Poštanski ured 42245 Donja Voća
Općina Klenovnik - PU 42244 Klenovnik
Općina Ljubešćica - PU 42222 Ljubešćica
Općina Mali Bukovec - 42231 Mali Bukovec
Općina Maruševec - Poštanski ured 42243 Maruševec
Općina Sveti Đurđ - Poštasnki ured 42233 Svet Đurđ
Općina Sveti Ilija - Poštanski ured 42214 Sveti Ilija
Općina Veliki Bukovec - Poštanski ured 42231 Mali Bukovec
Općina Vidovec - Poštanski ured 42205 Vidovec
Općina Vinica - Poštanski ured 42207 Vinica
Općina Visoko - Poštanski ured 42224 Visoko
Termoplin d.d. - Poštanski uredi 42230 Ludbreg, 42250 Lepoglava, 42223 Varaždinske Toplice, 42220 Novi Marof i 42240 Ivanec

Općina Čačinci - Poštanski ured 33514 Čačinci
Općina Mikleuš - PU 33517 Mikleuš
Općina Sopje
Općina Suhopolje - Poštanski uredi: 33410 Suhopolje, 33412 Cabuna i 33533 Pivnica Slavonska
Općina Voćin - Poštanski ured 33522 Voćin
Općina Zdenci - Poštanski ured 33513 Zdenci

Eko Jankovci d.o.o. - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Grad Vukovar - Poštanski ured 32232 Sotin
Grad Županja - Poštanski ured 32270 Županja
MONOSTERIUM d.o.o.- Poštanski ured 32221 Nuštar
Općina Babina Greda - Poštanski ured 32276 Babina Greda
Općina Bošnjaci - Poštanski ured 32275 Bošnjaci
Općina Cerna - Poštanski ured 32272 Cerna
Općina Jarmina - Poštanski ured 32280 Jarmina
Općina Lovas - Poštanski ured 32237 Lovas
Općina Markušica - Poštanski uredi 32213 Markušica i 32212 Gaboš
Općina Negoslavci - Poštanski ured 32239 Negoslavci
Općina Nijemci - Poštanski uredi: 32244 Đeletovci, 32245 Nijemci, 32246 Lipovac, 32247 Banovci
Općina Nuštar - Poštanski ured 32221 Nuštar
Općina Privlaka - poštanski ured 32251 Privlaka
Općina Stari Jankovci - Poštanki uredi: 32241 Stari Jankovci,  32242 Slakovci, 32243 Orolik
Općina Stari Mikanovci - Poštanski ured 32284 Stari Mikanovci
Općina Štitar - Poštanski ured 32274 Štitar
Općina Tompojevci - Poštanski ured 32238 Čakovci
Općina Tordinci - Poštanski ured 32214 Tordinci
Općina Tovarnik - Poštanski uredi: 32248 Ilača, 32249 Tovarnik
Općina Trpinja - Poštanski ured 32222 Bršadin, 32224 Trpinja i 32225 Bobota
Općina Vođinci - Poštanski ured 32283 Vođinci
Općina Vrbanja - Poštanski ured 32254 Vrbanja, 32255 Soljani i 32256 Strošinci

Grad Nin - Poštanski ured 23232 Nin
Grad Obrovac - Poštanski uredi: 23450 Obrovac i 23452 Karin
KD Dugi otok i Zverinac d.o.o. - Poštanski uredi: 23281 Sali, 23282 Žman, 23285 Brbinj, 23286 Božava i 23287 Veli Rat
Komunalno društvo Polača d.o.o. - Poštanski ured 23423 Polača
Mulić d.o.o. - Poštanski uredi: 23281 Sali, 23282 Žman, 23285 Brbinj, 23286 Božava i 23287 Veli Rat
Općina Gračac - Poštanski uredi 23440 Gračac i 23445 Srb
Općina Kolan - Poštanski ured 23251 Kolan
Općina Novigrad - Poštanski uredi: 23312 Novigrad, 23226 Pridraga
Općina Pašman - Poštanski ured 23262 Pašman
Općina Polača - Poštanski ured 23423 Polača
Općina Privlaka - Poštanski ured 23233 Privlaka
Općina Sali - Poštanski uredi: 23281 Sali, 23282 Žman, 23285 Brbinj, 23286 Božava i 23287 Veli Rat
Općina Starigrad - Poštanski ured 23244 Starigrad Paklenica
Općina Vrsi - Poštanski ured 23235 Vrsi
Općinsko komunalno društvo Artić d.o.o. - Poštanski ured 23233 Privlaka

Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. - Poštanski ured 10370 Dugo Selo
Grad Dugo Selo - Poštanski ured 10370 Dugo Selo
Grad Ivanić-Grad - Poštanski uredi: 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar  Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak
Grad Jastrebarsko - Poštanski uredi: 10450 Jastrebarsko, PU 10453 Gorica Svetojanska
Grad Sveta Nedelja - Poštanski ured 10431 Sveta Nedelja
Grad Zaprešić - Poštanski uredi: 10290 Zaprešić i 10295 Kupljenovo
Komunalni centar Ivanić - Grad d.o.o. - Poštanski uredi: 10310 Ivanić Grad, 10311 Posavski Bregi, 10312 Kloštar Ivanić, 10313 Graberje Ivaničko, 10314 Križ, 10315 Novoselec i 10316 Lijevi Dubovčak
Komus d.o.o., Donja Stubica
Općina Bedenica - Poštanski ured 10381 Bedenica
Općina Bistra - Poštanski ured 10298 Bistra
Općina Dubravica - Poštanski ured 10293 Dubravica
Općina Farkaševac - Poštanski ured 10344 Farkaševac
Općina Jakovlje - Ppštanski ured 10297 Jakovlje
Općina Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina
Općina Kloštar Ivanić - Poštanski ured 10312 Kloštar Ivanić.
Općina Krašić - Poštanski ured 10454 Krašić
Općina Križ - Poštanski uredi: 10314 Križ i 10315 Novoselec
Općina Luka - Poštanski ured 10296 Luka
Općina Marija Gorica
Općina Preseka - Poštanski ured 10346 Preseka
Općina Pušća - Poštanski ured 10294 Donja Pušća
Općina Rakovec - Poštanski ured 10347 Rakovec
Poduzetnička zona Križ d.o.o. - Ppštanski uredi: 10314 Križ i 10315 Novoselec
Vodovod Klinča Sela - Poštanski ured 10452 Donja Zdenčina