Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Prijevoz opasnih roba zrakom

Prije slanja pošiljke s robom u inozemstvo svakako se raspitajte i provjerite postoje li ograničenja kada je riječ o sadržajima poštanskih pošiljaka koje se prevoze zrakoplovima. Prijevoz pošiljaka zrakoplovima Hrvatska pošta obavlja u međunarodnom prometu. 

Pošiljke sa zabranjenom robom

Zabranjeni sadržaji u poštanskim pošiljkama

U skladu s 34. člankom Zakona o poštanskim uslugama (NN, 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19) zabranjen je prijam i prijevoz poštanskih pošiljaka koje sadrže:

 • eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete koji mogu biti opasnost za druge pošiljke, poštanske objekte, opremu i prijevozna sredstva ili za život i zdravlje ljudi
 • predmete čiji je promet zabranjen posebnim propisima
 • droge, osim ako su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu droga
 • žive životinje, osim ako aktima Svjetske poštanske unije nije drukčije određeno (iznimke se mogu odnositi na pčele, octene mušice, pijavice i dudove svilce).

 
Zabranjen je prijam živih životinja u međunarodnom poštanskom prometu u pošiljkama koje se prevoze zrakoplovom uključujući i iznimke iz gornje točke.

Zabranjeni sadržaji u prioritetnim preporučenim pošiljkama

U prioritetnim preporučenim pošiljkama zabranjeno je slanje:

 • kovanica, novčanica, deviza ili vrijednosnica bilo koje vrste
 • putničkih čekova
 • platine, zlata ili srebra (prerađenog ili neprerađenog)
 • dragog kamenja, nakita ili drugih dragocjenih predmeta.

 
Zabrane se primjenjuju i u unutarnjem i u međunarodnom prometu.
 
Ako niste sigurni smatra li se sadržaj vaše pošiljke zabranjenim, nazovite naš Kontaktni centar na broj: 072 303 304 ili pošaljite upit interaktivnom web-formom: http://kontakt.posta.hr.

Opasna roba

Opasna roba su predmeti ili tvari koje mogu predstavljati opasnost za zdravlje, sigurnost, imovinu ili okoliš i koji se nalaze na popisu opasnih roba u Tehničkim instrukcijama ili su klasificirani u skladu s Tehničkim instrukcijama. Kao opasni, klasificirani su mnogi predmeti svakodnevne uporabe:

 • sprejevi
 • aceton
 • parfemi
 • alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 24 volumna postotka
 • kemikalije
 • elektronička oprema itd.
 

Zato su podložni propisima koji reguliraju prijevoz pošiljaka zrakom, odnosno zabranjeni su za prijevoz zrakom u poštanskim pošiljkama. U poštanskim pošiljkama koje se prevoze zrakom nisu dopušteni ni proizvodi bez valjane deklaracije (npr. domaći proizvodi). Da bi se neki proizvod mogao prihvatiti na prijevoz zrakom, mora imati valjanu deklaraciju i biti tvornički zapakiran. Za tvari nepoznatog sastava treba predočiti sigurnosno-tehnički list za proizvod koji se šalje.

Proizvodi koji imaju na sebi neku od dolje prikazanih oznaka zabranjeni su za prijevoz zrakoplovima. Svi proizvodi koji imaju na sebi oznake upozorenja za potrošače smatraju se opasnima i zabranjeni su za prijevoz zrakoplovima.

 
Oznake upozorenja za potrošače
 

 

 

Zbog sve veće brige zrakoplovnih prijevoznika za sigurnost zračnog prometa, postroženi su propisi kojima se uređuje prijevoz litijevih baterija. Ti propisi utječu na prijam i prijevoz poštanskih pošiljaka koje sadrže litijeve baterije. Litijeve baterije nije dopušteno slati u poštanskim pošiljkama (pismovne pošiljke, paketi i EMS pošiljke) osim pod određenim uvjetima. Odgovore na često postavljana pitanja o litijevim baterijama možete naći ovdje

Iznimke

Prijevoz pošiljaka zrakoplovima obavlja se sa svim državama u međunarodnom prometu osim sljedećih iznimaka:
 • Slovenija - sve vrste pošiljaka
 • Njemačka - paketi.
 
Prijevoz pošiljaka za Sloveniju i paketa s odredištem u Njemačkoj obavlja se površinskim putem i na njih se ne primjenjuju ograničenja u prijevozu opasnih roba zrakom. Ipak, ove pošiljke nisu izuzete od zabrana propisanih Zakonom o poštanskim uslugama i Uvjetima za prijam pošiljaka u međunarodnom prometu. Pošiljke koje podliježu carinskom pregledu (zemlje izvan Europske unije) moraju se predati otvorene kako bi radnik Hrvatske pošte imao uvid u sadržaj pošiljke. Pošiljatelj je odgovoran da sadržaj pošiljke bude u skladu s propisima. Da bi se izbjegle neželjene posljedice ili neugodnosti, prilikom predaje pošiljke obavijestite radnika Hrvatske pošte o točnom sadržaju pošiljke.

Prijevoz opasnih roba zrakom - letak HP-a (pdf)
Popis opasnih roba