English

Tax Free 
Global Blue sustavom možete u poštanskim uredima Hrvatske pošte ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost za robu koju ste kupili u inozemnim trgovinama uključenim u taj sustav. Strani turisti mogu na isti način ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost za kupnju obavljenu u hrvatskim trgovinama uključenim u Global Blue sustav.
Donositelj tj. druga osoba može ostvariti gotovinski povrat poreza uz popunjeni obrazac Ovlaštenje  od strane vlasnika - osobe na čije ime tax-free čeka glasi te presliku putovnice (vlasnika i donositelja tax-free čeka). 


Uz Hrvatsku, u Global Blue sustav uključene su i ove zemlje:
Austrija Belgija Češka Danska
Finska Francuska Grčka Italija
Irska Nizozemska Luksemburg Mađarska
Norveška Njemačka Poljska Portugal
Slovenija Slovačka Španjolska Švedska
Švicarska Velika Britanija  

Tax Free