English

Poštanske usluge - međunarodni promet


 
Da li se preporučene pošiljke, pošiljke s označenom vrijednošću i paketi mogu pratiti putem „online“ sustava za praćenje pošiljka na web stranici Hrvatske pošte?
Putem „online“ sustava za praćenje pošiljaka na web stranici Hrvatske pošte moguće je pratiti status preporučenih pošiljaka (npr. RA123456789HR ili RR123456789HR), pošiljaka s označenom vrijednošću (npr. VV123456789HR), paketa bez označene vrijednosti (npr. CP123456789HR) i paketa s označenom vrijednosti (npr. CC123456789HR) u više od 50 država.
Broj država s kojima je moguće potpuno „online“ praćenje ovih pošiljaka u stalnom je porastu, a detalje prema pojedinim državama moguće je vidjeti u Vodiču za međunarodne usluge.
Da li se međunarodne hpekspres pošiljke (realizacija preko EMS-a) i EMS pošiljke mogu pratiti putem „online“ sustava za praćenje pošiljka na web stranici Hrvatske pošte?
„Online“ sustav za praćenje pošiljaka na web stranici Hrvatske pošte namijenjen je praćenju međunarodnih hpekspres pošiljaka u odlazu (npr. EA123456789HR) i EMS pošiljaka u dolazu (npr. EG123456789US). Podaci u sustavu o ovim pošiljkama s većinom država s kojima se obavlja promet prikazuju se od prijama do uručenja (end-to-end).
Ukoliko u „online“ sustavu za praćenja podataka na našoj stranici ne nalazite podatke o pošiljkama nakon što su prispjele u odredišnu državu možete pokušati podatke pronaći na web stranici odredišne poštanske uprave

 

 
Da li se pošiljke u dolazu u Hrvatsku čiji prijamni brojevi počinju slovima LX, LJ, LG i sl. mogu pratiti putem „online“ sustava za praćenje pošiljka na web stranici Hrvatske pošte?
 Pošiljke u dolazu u Hrvatsku čiji brojevi počinju slovima LX, LJ, LG i sl. (npr. LX123456789DE) sukladno međunarodnim poštanskim propisima imaju status običnih pošiljaka te ih Hrvatska pošta ne evidentira u sustavu, međutim s obzirom na bilateralne dogovore, pošiljke iz pojedinih poštanskih uprava ipak je moguće pratiti na web stranici Hrvatske pošte putem „online“ sustava za praćenje pošiljka
Da li se pošiljke bez prijamnog broja mogu pratiti putem „online“ sustava za praćenje pošiljka na web stranici Hrvatske pošte?
Status pošiljaka bez prijamnog broja u koje spadaju čestitke, razglednice, izravna pošta, tiskanice nije moguće pratiti kroz „online“ sustav za praćenje jer se ove pošiljke u sustavu ne evidentiraju zbog čega status o ovim pošiljkama nije moguće utvrditi.
Kako se pravilno unosi broj pošiljke u „online“ sustav za praćenje pošiljaka?
Broj pošiljke unosi se u predviđeno polje  u cijelosti i bez razmaka između slova i znamenki, npr. EA123456789HR.
Što ako moja pošiljka nije uručena ili ako je pošiljka oštećena?
Prigovor u međunarodnom poštanskom prometu zbog gubitka ili oštećenja pošiljke za koje se izdaje potvrda o primitku  (međunarodni hpekspres, preporučene, vrijednosne, paketi) podnosi se uz predočenje potvrde o primitku, pokretanjem potražnog postupka.

Potražni postupak može se pokrenuti u bilo kojem poštanskom uredu, bez plaćanja naknade, u roku od 6 mjeseci, računajući od prvog sljedećeg dana nakon primitka poštanske pošiljke.
 
Potražni postupak u međunarodnom prometu rješava se u najkraćem roku, a mora biti okončan najkasnije u roku od 2 mjeseca, računajući od dana pokretanja postupka.
 
Sukladno aktima Svjetske poštanske unije nije moguće pokrenuti potražni postupak za pošiljke zaprimljene bez prijamnog broja (tzv. obične pošiljke), s obzirom da se ove pošiljke ne evidentiraju u sustavu, uručuju se primatelju bez potpisa i njih se u poštanskom sustavu ne može pojedinačno prati.
Da li se može osigurati pošiljka u međunarodnom prometu?
 Pošiljku u međunarodnom prometu moguće je osigurati korištenjem usluge „vrijednosna pošiljka“ ili „vrijednosni paket“, ukoliko to odredišna poštanska uprava dopušta. Najveći iznosi do kojeg je moguće osigurati pošiljku ovisi o propisima odredišne države, ali nikako ne može biti viši od 4000 DTS (32.922,00 kn).
Što znači podatak o pošiljci koji dobijem kroz „online“ sustav za praćenje pošiljaka – pojašnjenje statusa pošiljaka?
Pošiljka u polazu za inozemstvo – najčešće prikazivani podaci o pošiljci prije nego pošiljka napusti polaznu poštansku upravu
 • Recive item from customer (Otb) – pošiljka predana polaznoj poštanskoj upravi na otpremu;
 • Insert item into bag (Otb) – pošiljka je pripremljena za otpremu u inozemstvo(ovaj događaj u principu  predstavlja datum otpreme pošiljke, slijedeći događaj o pošiljci biti će nakon skeniranja pošiljke u odredišnoj poštanskoj upravi)
Pošiljka u dolazu iz inozemstva – najčešće prikazivani podaci o pošiljci nakon prispijeća pošiljke u odredišnu    poštansku upravu
 • Receive item at office of exchange (Inb) – pošiljka prispjela u centar za razradu međunarodnih pošiljaka odredišne poštanske uprave
 • Send item to customs(Inb) – pošiljka je otpremljena nadležnoj carinskoj ispostavi radi provođenja carinskog  postupka
 • Retention reason: Invoice missing (Inb) – razlog zadržavanja: nedostaje račun u pošiljci
 • Awaiting presentation to customs commissioner – pošiljka čeka na carinski pregled
 • Return item from customs (Inb)- pošiljka vraćena s carine
 • Send item to domestic location (Inb) – pošiljka poslana prema odredištu
 • Receive item at delivery office (Inb) – pošiljka prispjela u dostavni poštanski ured
 • Unsuccessful item delivery attempt (Inb) – neuspješan pokušaj dostave
 • Deliver item (Inb) – pošiljka je uručena
Koliki je iznos poštarine za slanje pošiljke u inozemstvo?
 Na internetskim stranicama Hrvatske pošte u kategoriji Pravinici i cjenici pogledajte aktualni cjenik poštanskih usluga u Izvadku iz cjenika poštanskih usluga u PDF formatu .

Također, u odjeljku „Izračun cijene slanja pošiljke“ nalazi se kalkulator za precizan izračun poštarine za svaku vrstu usluge prema pojedinim destinacijama. 
Koliko je okvirno vrijeme prijenosa međunarodnih pošiljaka?
 Hrvatska pošta ne garantira rokove  prijenosa pošiljaka za inozemstvo, međutim okvirno vrijeme trajanja prijenosa međunarodnih pošiljaka od prijama do uručenja u odredišnoj zemlji je:
 
  ZEMLJE EUROPE OSTALE ZEMLJE SVIJETA
 
EMS-Međunarodni hpekspres  D + 2 – 5 D + 5 – 10
 
Prioritetne/Zrakoplovom/PLUS pošiljke D + 3-5 D + 5-12
 
Ostale pošiljke (neprioritetne)
 
D + 5 - 7 D + 15 - 21
 
 • D – dan prijama pošiljke
 • u vrijeme prijenosa pošiljaka ne računa se dan prijama pošiljke «D», neradni dani i vrijeme zadržavanja pošiljke zbog carinskog postupka u odredišnoj državi
 • HP ne daje garanciju za rokove prijenosa u međunarodnom prometu
 • prosječna vremena su rezultat praćenja kvalitete prijenosa pošiljaka u međunarodnom prometu
     
 • napomena: u vrijeme prijenosa pošiljaka nije uračunat dan prijama pošiljke («D»), dan kada pošta ne radi i vrijeme trajanja carinskog postupka u odredišnoj zemlji
Koliki je iznos naknade štete za gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja međunarodnih pošiljaka?
 
 U skladu s aktima Svjetske poštanske unije iznosi naknada štete za pošiljke u međunarodnom prometu prikazani su u tablici.
 
  Gubitak,
potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja
Djelomično oštećenje ili djelomično umanjenje sadržaja
Preporučena pošiljka 30 DTS (259,02 kn) + plaćena poštarina U visini stvarne štete;
ali najviše do 30 DTS (259,02 kn)
Pismo s označenom  vrijednosti Iznos označene vrijednosti + plaćena poštarina U visini stvarne štete, ali najviše do iznosa označene vrijednosti
Paket bez označene vrijednosti 40 DTS (345,35 kn) po paketu + 4,5 DTS (38,85) po kilogramu ili dijelu kilograma      + plaćena poštarina U visini stvarne štete, ali najviše do iznosa za gubitak paketa
Paket s označenom vrijednosti Iznos označene vrijednosti + plaćena poštarina U visini stvarne štete, ali najviše do iznosa označene vrijednosti
EMS-Međunarodni
hpekspres*
 
*osim u slučajevima kada su bilateralno dogovoreni drugačiji iznosi
Za pošiljke koje sadrže dokumente 30 DTS (259,02 kn); 
Za pošiljke koje sadrže robu 130 DTS (1.122,42 kn)  + plaćena poštarina
 
U visini stvarne štete, ali najviše do iznosa 30 DTS (266,90 kn) za dokumente;
Za pošiljke koje sadrže robu 130 DTS  (1.122,42 kn) za robu
Evidentirana “M” vreća
 
150 DTS (1.295,08 kn) + plaćena poštarina
 
U visini stvarne štete, ali najviše do 150 DTS (1.295,08 kn)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iznosu nakade štete za gubitak, potpuno oštećenje ili potpuno umanjenje sadržaja pridodaje se iznos naplaćene cijene poštanske usluge

-       naknadu štete za pošiljke za koje se ne izdaje potvrda o primitku (obične pošiljke) nije moguće ostvariti
 
-       DTS - Specijalno pravo vučenja, 1 DTS - 8,6339 kn za 2015. godinu

-       Sukladno aktima Svjetske poštanske unije Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke 
 
DTS – specijalno pravo vučenja; 1 DTS = 8,6339 kn za 2015. godinu.U skladu s aktima Svjetske poštanske unije Hrvatska pošta ne odgovara za izgubljenu korist niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja poštanske pošiljke te prekoračenja roka za prijenos i uručenje poštanske pošiljke.
   
Koju je vrstu robe dopušteno slati u poštanskim pošiljkama u države članice Europske unije i u treće zemlje?
U poštanskim pošiljkama za države članice Europske unije generalno je zabranjeno slati sadržaj naveden u  Članku 34. Zakona o poštanskim uslugama (NN, broj: 144/12). Međutim, iako se radi o zajedničkom EU tržištu bez granica, ipak postoje određena ograničenja za slanje količina i  vrsta pojedinih roba unutar EU-a kao što su alkohol, duhan i duhanske prerađevine, parfemi, oružje, umjetnine (link na pitanje i odgovor 2 iz gornjeg seta-carinski postupak), i sl. U takvim  slučajevima je potrebno da se primatelj i pošiljatelj informiraju o propisima i uvjetima koji reguliraju uvjetno dozvoljeno slanje ovih i sličnih proizvoda i roba u poštanskim pošiljkama unutar EU tržišta. Informacije o količinama alkohola, duhana i duhanskih proizvoda dozvoljenim za slanje u poštanskim pošiljkama može se pronaći na web stranici Europske komisije .

Za treće države, odnosno države izvan EU-a, pored sadržaja zabranjenog Člankom 34. Zakona o poštanskim uslugama  u poštanskim pošiljkama zabranjeno je ili uvjetno dopušteno slati predmete sukladno posebnim obavijestima odredišne države (link na http://www.posta.hr/potanske-usluge/aljem-poiljku/-u-inozemstvo/vodic-za-medunarodne-usluge) ili Popisu zabranjenih i uvjetno dopuštenih predmeta Svjetske poštanske unije (List of prohibited articles-postojeći link). Međutim, s obzirom da su promjene uvoznih propisa u pojedinim državama česte pošiljateljima se preporuča da se o uvjetima za uvoz pojedine robe u odredišnu državu uvijek prethodno sami konzultiraju s primateljem.
Za poštanske pošiljke čiji se prijevoz obavlja zrakom dodatno se primjenjuju i odredbe koje reguliraju prijevoz opasnih roba zrakom (link na http://www.posta.hr/potanske-usluge/aljem-poiljku/-unutar-hrvatske/posiljke-s-opasnom-robom).
Sukladno aktima Svjetske poštanske unije Hrvatska pošta nema nikakvu odgovornost glede postupka s pošiljkom u odredišnoj državi koja sadrži predmete zabranjene za uvoz ili čiji je uvoz ograničen u odredišnoj državi, niti pošiljatelj takve pošiljke ostvaruje pravo na naknadu štete.  

Da li se pošiljke za slanje u države članice EU-a ili za slanje u treće zemlje inozemstvo trebaju donijeti otvorene u poštanski ured?
Pošiljke koje se šalju za države članice Europske unije u poštanskom uredu se predaju zatvorene bez obaveze  deklariranja sadržaja.

Poštanske pošiljke koje fizičke osobe šalju u države izvan Europske unije, a koje podliježu carinskoj kontroli, predaju se u poštanskom uredu otvorene, uz obavezu deklariranja sadržaja na carinskim deklaracijama.

U slučaju kada fizička osoba u poštanski ured donese pošiljku zatvorenu, obvezna je pošiljku otvoriti, sadržaj predočiti radniku poštanskog ureda, a potom ga staviti u ovitak kojeg zatvara radnik u njegovu prisustvu. Ako se radi o pošiljci koja se mora posebno zatvarati (sigurnosnim poštanskim zaljepnicama) zatvaranje obavlja pošiljatelj, u nazočnosti radnika poštanskog ureda.
Pravne osobe koje uz pošiljke prilože i potrebne dokumente (deklaracije, certifikate), pošiljke mogu predati na otpremu zatvorene.
Da li pošiljke mogu biti zapakirane u drvenu ambalažu?
 Pošiljke za inozemstvo mogu biti zapakirane u drvenu ambalažu, međutim radi smanjenja rizika unošenja i širenja karantenskih štetnih organizama putem drvenog materijala za pakiranje, drvena ambalaža može se prihvatiti isključivo ako je drveni materijal tretiran od strane ovlaštene tvrtke i označen ovakvom službenom oznakom:
 

Pod drvenim materijalom za pakiranje podrazumijevaju se palete, sanduci, kutije, okviri, nosači, pregrade, obloge i svi drugi proizvodi koji tijekom primarne prerade nisu bili podvrgnuti zagrijavanju, tlaku ili lijepljenju, osim onih koji su izrađeni od netretiranog drva tanjeg od 6 mm.
 
Nepridržavanje ovog propisa može dovesti do zabrane izvoza, zapljene ili uništenja pošiljke u odredišnoj državi.
 
Prema zadnjim podacima u Hrvatskoj je trenutno registrirano oko 110 tvrtki za primjenu postupka tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje robe u međunarodnom prometu, a njihov popis je moguće pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja .
Za koje države mogu poslati pošiljku s otkupninom (primatelj plaća robu prilikom preuzimanja pošiljke)?
Fizička osoba iz Republike Hrvatske fizičkoj osobi pošiljku s otkupninom (COD – Cash on Delivery) može poslati u Austriju, Grčku, Mađarsku, Portugal, Slovačku i Sloveniju. Maksimalan iznos otkupne vrijednosti za Austriju je 3.600,00 DTS (29.630,52 kn), a za ostale zemlje s popisa je 1.500,00 DTS (12.346,05 kn).
Otkupna pošiljka je poštanska pošiljka za koju pošiljatelj prigodom predaje pošiljke zahtijeva da se uruči primatelju uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja pošiljke.

Imate pitanje? Nazovite Kontakt centar Hrvatske pošte 072 303 304
Pronađite poštanski ured ili broj
Izračunajte cijenu slanja pošiljaka online
Pratite svoju pošiljku online!