English

Pravilnici i cjenici


Pravilnici
 
Zakon o poštanskim uslugama, Narodne novine br. 144/2012. (PDF)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, Narodne novine br. 153/2013. (PDF)
Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge, 1. 9. 2014. godine (PDF)
Opći uvjeti za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga, 15. 8. 2014. (PDF)
Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga, 1. 9. 2014. godine (PDF)
Opći uvjeti za obavljanje brzojavnih, uputničkih i ostalih usluga, 2. 11. 2014. godine (PDF)Cjenici
Izvadci cjenika
Izvadak iz cjenika poštanskih usluga u unutarnjem prometu  (PDF) 1. 9. 2014.
Izvadak iz cjenika poštanskih usluga u međunarodnom prometu (PDF) stranica 1, 1. 12. 2014.
Izvadak iz cjenika poštanskih usluga u međunarodnom prometu (PDF) stranica 2, 1. 12. 2014.
Izvadak iz cjenika ostalih usluga (PDF) 1. 11.2014.
Kompletni cjenici usluga
Cjenik poštanskih usluga u unutarnjem prometu (PDF), 1. 9. 2014.
Popis kategorija uštede i dostavnih poštanskih ureda vezanih za točku 1.18. Cjenika
Cjenik poštanskih usluga u međunarodnom prometu (PDF), 1.12. 2014.
Cjenik ostalih usluga (PDF), 1. 11. 2014.
Cjenik za međunarodni paket 1.11. 2014.
Cjenik hpekspres usluga
Cjenik hpekspres usluga s PDV-om
Cjenik hpekspres usluga bez PDV-a
Cjenik hpekspres  međunarodnih usluga (link na stranice hpekspresa)
Cjenik hpekspres usluga u poštanskom uredu


Nagradne igre
 
KLASA: UP/I- 460-02/14-01/613
URBROJ: 513-07-21-01/14-2
PLATI 5 RAČUNA I OSVOJI 5.000,00 KUNA - Pravila nagradne igre (pdf)