English

Pravilnici i cjenici


Pravilnici
 
Zakon o poštanskim uslugama - neslužbeni prošićeni tekst  srpanj 2015.(pdf)
Zakon o poštanskim uslugama - Narodne novine br. 144/2012. (PDF)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, Narodne novine br. 78/2015. (PDF)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, Narodne novine br. 153/2013. (PDF)
Opći uvjeti za obavljanje univerzalne usluge, vrijede od 15. 10. 2015. (PDF)
Popis poštanskih ureda - poste restante (pdf)
Opći uvjeti za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga, 15. 8. 2014. (PDF)
Opći uvjeti za obavljanje ostalih poštanskih usluga, vrijede od 15. 10. 2015. (PDF)
Opći uvjeti za obavljanje brzojavnih, uputničkih i ostalih usluga, 2. 11. 2014. godine (PDF)Cjenici
Izvadci cjenika
Izvadak iz cjenika poštanskih usluga u unutarnjem prometu (PDF) vrijedi 1. 11. 2015.
Izvadak iz cjenika poštanskih usluga u međunarodnom prometu (PDF) vrijedi od 15. 10. 2015.
Izvadak iz cjenika ostalih usluga (PDF) vrijedi od 1. 4. 2015.
Kompletni cjenici usluga

Cjenik poštanskih usluga u unutarnjem prometu (PDF), vrijedi od 1. 11. 2015.
Popis kategorija uštede i dostavnih poštanskih ureda vezanih za točku 1.18. Cjenika
Cjenik poštanskih usluga u međunarodnom prometu (PDF), vrijedi od 15. 10. 2015.
Cjenik ostalih usluga (PDF), 1. 4. 2015.
Cjenik za međunarodni paket 1.11. 2014.

Odluka o utvrđivanju srednje vrijednosti DTS-a za 2015. godinu
Cjenik hpekspres usluga
Cjenik hpekspres usluga s PDV-om
Cjenik hpekspres usluga bez PDV-a
Cjenik hpekspres  međunarodnih usluga (link na stranice hpekspresa)
Cjenik hpekspres usluga u poštanskom uredu


Nagradne igre
 
KLASA: UP/I- 460-02/14-01/613
URBROJ: 513-07-21-01/14-2
PLATI 5 RAČUNA I OSVOJI 5.000,00 KUNA - Pravila nagradne igre (pdf) 


Imate pitanje? Nazovite Kontakt centar Hrvatske pošte 072 303 304
Pronađite poštanski ured ili broj
Izračunajte cijenu slanja pošiljaka online
Pratite svoju pošiljku online!