90 godina Udruge „Posmrtna pripomoć“

Komercijalna poštanska marka
 
Zagreb, 17. ožujka 2021. – Hrvatska pošta će 19. ožujka u povodu 90 godina od osnutka Udruge „Posmrtna pripomoć“ pustiti u optjecaj komercijalnu poštansku marku. Motiv ovoga komercijalnog izdanja je zgrada „Posmrtne pripomoći“ u Zagrebu, a autor marke je Tomislav Tomić, akademski slikar i grafičar iz Zaprešića. Nominalna vrijednost poštanske marke je 3,30 kuna, a naklada iznosi 100 000 primjeraka. Marka je izdana u arku od 10 maraka s 10 privjesaka, a Hrvatska pošta izdat će i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Tekst u povodu izlaska komercijalne poštanske marke napisao je dr. sc. Boris Kozjak, član Nadzornog odbora Udruge „Posmrtna pripomoć“.

Udruga „Posmrtna pripomoć“ osnovana je 26. kolovoza 1931. po uzoru na Bečko pogrebno društvo. Tog je dana grupa entuzijasta iz Zagreba odlučila u svojem gradu osnovati socijalno-karitativnu ustanovu koja bi svojim djelovanjem pomogla članovima u najtežim trenucima. Potporu njezinu osnivanju dali su Nadbiskupski duhovni stol Zagreb, Caritas i imućniji zagrebački obrtnici. Osnivanjem ove ustanove, nakon velike ekonomske krize, željelo se siromašnijim slojevima hrvatskog društva, ponajprije katolicima, osigurati povoljan kršćanski pogreb i pripomoć u času smrti. Prilikom osnivanja Udruga je nazvana „Posmrtna zadruga sv. Josipa“ da bi se već 1939. iz naziva izostavio dio „sv. Josipa“, pa je tako ostao samo naziv „Posmrtna zadruga“. Svoj današnji naziv – „Udruga za solidarnu posmrtnu pripomoć“ – dobiva krajem 20. stoljeća, što svjedoči o tome da je tijekom vremena, zbog različitih društvenih i političkih okolnosti, sve više dolazio do izražaja njezin svjetovni karakter, a time i otvorenost prema svim građanima, bez obzira na njihovu vjersku i nacionalnu pripadnost.
 
U prvim godinama nakon osnutka dva su načela u najvećoj mjeri odredila djelovanje Udruge – ljubav prema bližnjem i rad za opće dobro. U skladu s ovim načelima oblikovana je poslije i njezina misija, koja glasi – pravovremeno, pouzdano i solidarno pomagati pojedincima i obiteljima u najtežim trenucima, u skladu s najvišim etičkim vrijednostima međuljudske i međugeneracijske solidarnosti. Dosljednost u ostvarivanju spomenutih načela umnogome je pridonijela svestranom razvoju Udruge u odnosu na nekoliko bitnih aspekata. Prije svega, u odnosu na povećanje broja članova, jačanje materijalne osnove same Udruge te izgradnju takva unutarnjeg ustroja u kojem slobodna volja članova može doći do punog izražaja.
 
Malo je organizacija koje su uspjele zadržati kontinuitet svojeg djelovanja kroz proteklih 90 godina. U tom dugom povijesnom razdoblju promijenile su se četiri države i politički sustavi, ali je „Posmrtna pripomoć“, usprkos tim promjenama, uspjela ne samo opstati nego i neprekidno rasti. Danas ima više od 239 tisuća članova od kojih oko 130 tisuća živi u gradu Zagrebu. No s povećanjem broja novih članova rastao je i broj preminulih članova. Od 1931. do 2020. Udrugu je zauvijek napustilo nešto više od 180 tisuća članova za koje je organiziran dostojan ispraćaj prema standardu „Posmrtne pripomoći“.
 
Pogrebna djelatnost ne sastoji se samo od organizacije pogreba pokojnika nego i uključuje poštovanje njihovih predaka i njegovanje pijeteta prema preminulima. Udruga polazi od premise da svaki čovjek mora imati pravo na dostojan ispraćaj. Zbog toga se u tom dugom periodu, od osnivanja Udruge do danas, nikada nije dogodilo da preminuli član nije ostvario svoje stečeno pravo.
 
Udruga „Posmrtna pripomoć“ nositeljica je certifikata za Sustav upravljanja pogrebnim uslugama EN 15017:2005. od 2013. godine. Treba napomenuti da je „Posmrtna pripomoć“ bila prva organizacija u sektoru pogrebničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj kojoj je dodijeljen taj certifikat, a dobila ga je od međunarodne certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification, sa sjedištem u Parizu, osnovane još davne 1828. godine. Ta europska norma osigurava, uz ostalo, visoku kvalitetu pogrebnih usluga, uključujući najviši stupanj sućuti i poštovanja prema preminulom i ožalošćenima, uz pridržavanje svih lokalnih propisa na snazi.

U nastojanju da kontinuirano unaprjeđuje svoju djelatnost, „Posmrtna pripomoć“ zadnjih desetak godina redovito provodi istraživanja o zadovoljstvu korisnika organizacijom pogreba. Ciljevi istraživanja usmjereni su na utvrđivanje i općeg zadovoljstva, ali i zadovoljstva specifičnim elementima standardne i posebne ponude. Anketa je anonimna, a njezini rezultati koriste se prilikom donošenja poslovnih odluka radi poboljšanja pojedinačnih segmenata organizacije pogreba.
 
„Posmrtna pripomoć“ ima razvijenu suradnju s nizom socijalnih i poslovnih partnera bez kojih ne bi mogla uspješno ostvarivati ni svoju poslovnu ni društvenu ulogu. To se prije svega odnosi na već tradicionalnu suradnju s komunalnim poslovnim organizacijama i privatnim pogrebnim obrtnicima (koji obavljaju pogrebe za članove Udruge izvan Zagreba i Zagrebačke županije), proizvođačima pogrebne opreme, poslovnim organizacijama i obrtnicima koji za potrebe Udruge obavljaju različite uslužne djelatnosti, vjerskim zajednicama koje djeluju u Republici Hrvatskoj, domovima za starije i nemoćne, udomiteljstvima, bolnicama, znanstveno-istraživačkim organizacijama te tiskovnim i elektroničkim medijima.