Prioritetno pismo

Prioritetno pismo

Kada prioritet uistinu ima prioritet. 

Više

Trebate poslati pismo koje će što prije biti uručeno primatelju?

Prilikom predaje pisma u poštanskom uredu zatražite da se pošalje kao prioritetna pošiljka.
Prioritetna pošiljka ima u poštanskom prometu prednost u usmjeravanju i prijenosu u odnosu na ostale pošiljke.