Najava 29. sjednice Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP - Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se dana 24. rujna 2019. godine u prostorijama Društva, s početkom u 10,00 sati, održati 29. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici Nadzornog odbora donosit će se odluka o suglasnosti na izbor revizorske tvrtke koja će obavljati reviziju za 2019. godinu te će se razmatrati Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I. – VI. 2019. godine.