Brzojav

Brzojav

Osim dostavom, brzojavi se mogu isporučiti u poštanskom uredu ili priopćiti telefonski odn. telefaksom. 

Više

 Tradicionalan način uručenja brzojava je dostavom na adresu primatelja.
 

Primatelj brzojava potvrđuje primitak brzojava potpisom i upisivanjem dana, sata i minute primitka brzojava. Brzojavi se u uručuju u propisanim rokovima posebnom dostavom ili redovitom dostavom. Brzojavi priopćeni primatelju telefonom ili predani telefaksom dostavljaju se primatelju prvom sljedećom organiziranom dostavom.