Carinski postupak

Carinski postupak

Hrvatska pošta je ovlašteni carinski deklarant u poštanskom prometu.

Više

Hrvatska pošta kao ovlašteni carinski deklarant u poštanskom prometu obavlja uslugu podnošenja poštanskih pošiljaka na carinski pregled.

HP - Hrvatska pošta d.d. kao ovlašteni carinski deklarant prilikom uvoza pošiljaka izvan EU-a tj. iz trećih zemalja obavlja kontrolni pregled pošiljaka koje sadrže robu na način da podnosi podatke o poštanskim pošiljkama Carinskoj upravi preko informatičkog sustava koja potom određuje PDV i eventualni iznos carine.

Primatelju će prilikom uručenja pošiljke biti naplaćeno:
  • Iznos PDV (25%) i/ili iznosi PDV-a i carinskih pristojbi koje će se uplatiti na račun Ministarstva financija RH tj. Carinske uprave.
  • Iznos kontrolnog pregleda pošiljaka iz trećih zemalja koje sadrže robu, a koji obavljaju radnici Hrvatske pošte.


  • Cijena kontrolnog pregleda ovisi o vrijednosti robe te iznosi:
    • ukoliko je vrijednost robe do 150 eura, cijena iznosi 18,50 kuna (s PDV-om);
    • ukoliko je vrijednost robe od 150 eura do 1000 eura, cijena iznosi 37,00 kuna (s PDV-om);
    • iznad 1000 eura sukladno cjeniku za otpremničke usluge , te iznos podnošenja na carinski pregled, čija cijena ovisi o masi pošiljke (37,5 kn, 50,0 kn i 62,50 kn, navedene cijene su s PDV-om).
 
Cjenici svih usluga i opći uvjeti poslovanja Hrvatske pošte dostupni su u svakom poštanskom uredu te na našim službenim internetskim stranicama.