Carinski postupak

Carinski postupak

HP – Hrvatska pošta d.d. je carinski zastupnik u poštanskom prometu.

Više

HP - Hrvatska pošta d.d. obavlja poslove podnošenja carinskih deklaracija za puštanje u slobodni promet carinskom tijelu za carinske pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu, te u carinskom postupku nastupa kao carinski zastupnik u smislu odredbe članka 18. CZU. Navedene poslove HP - Hrvatska pošta d.d. provodi u skladu s Uredbom (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (SLL 269, 10. listopad 2013., skraćeno CZU), Zakonom o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (Narodne novine broj 57/18), Pravilnikom o odobrenju pružanja usluga carinskog zastupanja (Narodne novine broj 46/18), Uputama broj 8/21 za primjenu H6 i H7 deklaracije od 28.06.2021. Navedeni propisi mogu se naći na stranici Carinske uprave.


HP - Hrvatska pošta d.d. kao carinski zastupnik prilikom uvoza pošiljaka izvan EU-a tj. iz trećih zemalja podnosi carinske deklaracije za pošiljke koje sadrže robu na način da podnosi podatke carinskom tijelu preko informatičkog sustava koje potom određuje PDV i eventualni iznos carine.

Primatelju će prilikom uručenja pošiljke biti naplaćeno:
 
Za pošiljke vrijednosni do 150 Eura (H7 deklaracija)
  • ako se ne primjenjuje IOSS postupak: javna davanja koja podrazumijevaju PDV;
  • ako se ne primjenjuje IOSS postupak: HP usluge koji podrazumijevaju troškove zastupanja pri izradi carinskih deklaracija cijena iznosi 2,46 € (18,53 kn), otpremu poziva za dokaz carinarnici, ležarinu;
  • ako se primjenjuje IOSS postupak: nema javnih davanja kao ni troškova zastupanja pri izradi kontroli carinskih deklaracija.

Za pošiljke vrijednosni od 150 do 1000 Eura (H6 deklaracija)
  • javna davanja koja podrazumijevaju: PDV ili PDV i carinu;
  • HP usluge koji podrazumijevaju: troškove zastupanja pri kontroli carinskih deklaracija cijena iznosi 4,91 € (36,99 kn), otpremu poziva za dokaz carinarnici, ležarinu.

 Za pošiljke vrijednosni iznad 1000 Eura (H1 deklaracija)*
  • javna davanja koja podrazumijevaju: PDV i carinu ili trošarinu;
  • HP usluge koja podrazumijevaju: naknade prema cjeniku za otpremničke usluge, podnošenje pošiljke na carinski pregled (cijena ovisi o masi - 4,98 € / 37,52 kn; 6,64 € / 50,03 kn; 8,30 € / 62,54 kn), otpremu poziva za dokaz carinarnici, ležarinu

*također u slučajevima kada se roba niže vrijednosti zbog svojih uvjeta mora deklarirati putem H1 deklaracije; ili ako novo utvrđena vrijednost u H6 deklaraciji prelazi 1000 Eura te ako je roba predmet zabrana i ograničenja.
 
 
Cjenici svih usluga i opći uvjeti poslovanja HP - Hrvatske pošte d.d. dostupni su u svakom poštanskom uredu te na našim službenim internetskim stranicama.


Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK