Carinski postupak

Carinski postupak

Hrvatska pošta je ovlašteni carinski deklarant u poštanskom prometu.

Više

Hrvatska pošta kao ovlašteni carinski deklarant u poštanskom prometu obavlja uslugu podnošenja poštanskih pošiljaka na carinski pregled.

Hrvatska pošta će naplatiti ovu uslugu samo za one pošiljke za koje Carinska uprava, tj. Ministarstvo financija odluči da je potrebno platiti carinu i/ili PDV.

  • Račun Ministarstva financija za naplatu carine i PDV-a prilaže se u pošiljku.
  • Primatelja pošiljke obavijestit ćemo o tome treba li carini dostaviti dodatnu dokumentaciju (račun, potvrda i sl.) za uvoz sadržaja.
  • Manipulativni troškovi su jedinstveni bez obzira na to na koju su adresu u Hrvatskoj pošiljke adresirane. Troškovi se sastoje:
  • od cijene podnošenja pošiljke na carinski pregled (30, 40 ili 50 kuna bez PDV-a, ovisno o masi pošiljke)
  • od otpreme poziva za dokaz carinarnici (19,50 kuna)
  • od ležarine (ako je ima), u iznosu od 2,40 kuna bez PDV-a
  • od naplate obrasca HUB (5 kuna minimalno, 80 kuna maksimalno).

Cjenici svih usluga i opći uvjeti poslovanja HP-Hrvatske pošte d.d. dostupni u svakom poštanskom uredu te na našim službenim internetskim stranicama.