CashExpress – nova dopunska usluga prijenosa novca

CashExpress – nova dopunska usluga prijenosa novca

Isplata novca obavlja se u roku od 15 minuta od obavljene uplate u poštanskom uredu

U skladu sa svojom strategijom razvoja Hrvatska pošta širi opseg usluga koje pruža građanima u poštanskim uredima. Od 1. studenog 2018. uvodi se nova dopunska usluga poštanske uputnice koja omogućava brz prijenos novca te isplatu u poštanskom uredu u roku od 15 minuta.
Imajući u vidu brzinu prijenosa i cjenovnu prihvatljivost, tj. kvalitetu usluge i njezinu cijenu, CashExpress je najprihvatljivija usluga brzog prijenosa novca na hrvatskom tržištu.
 
Usluga CashExpress korisnicima nudi sljedeće pogodnosti:
  • Isplata se obavlja u roku od 15 minuta od obavljene uplate u poštanskom uredu.
  • Usluga je cjenovno najprihvatljivija na tržištu.
  • Mreža poštanskih ureda čini ovu uslugu najdostupnijom.
Ostale izmjene u uputničkom prometu:
  • Povećava se maksimalan uputnički iznos s dosadašnjih 20.000,00 kuna na 25.000,00 kuna.
  • Ukida se maksimalan iznos naknade od 80,00 kuna te se iznos naknade na uputnički iznos iznad 240,00 kuna obračunava u visini od 3,75% na iznos uplate.
Usluga Isplata naredni radni dan:
  • Za poštansku uputnicu s dopunskom uslugom Isplata naredni radni dan povećava se maksimalan iznos uplate s 3000 kuna na 25.000 kuna.
 
Donošenjem nove razvojne Strategije Pošta2022. Hrvatska pošta stavlja fokus na razvoj temeljnog poslovanja unaprjeđenjem poslovnih procesa i uvođenjem inovacija u rad. Pritom se vodi imperativom kvalitete kako bi svojim korisnicima nudila najbolju uslugu i bila najbolji poštanski operator u regiji.
Za sve informacije o uslugama Hrvatske pošte korisnici se mogu obratiti elektroničkom poštom Službi za korisnike na info@posta.hr te pozivom na broj: 072 303 304.