Održana 8. sjednica Nadzornog odbora-HP Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 19. siječnja 2017. godine u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održana 8. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici je donesena odluka kojom se direktorom Društva s mandatom od šest mjeseci, imenuje g. Ivan Čulo koji će Društvo zastupati pojedinačno i samostalno. Također je donesena odluka kojom se opoziva član Uprave, g. Josip Udiljak s obzirom na to da su se stekli uvjeti za prestanak njegovog mandata sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, broj: 2 R1-140/2016 od 28.04.2016. godine.