Najava 19. sjednice Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da će se, dana 30. svibnja 2018. godine, s početkom u 10,00 sati u prostorijama Društva, Zagreb, Jurišićeva 13, održati 19. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d.
Na sjednici Nadzornog odbora razmatrat će se: Godišnje izvješće za 2017. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke, Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP-Hrvatska pošta d.d. te izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d. za 2017. godinu.
Također, donijet će se odluke o raspodjeli dobiti ostvarene za 2017. godinu, davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. za 2017. godinu te o suglasnosti na izbor revizorske tvrtke za 2018. godinu.