Održana 21. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je održana 21. sjednica Nadzornog odbora na kojoj je prihvaćen Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I. – IX. 2018. godine te primljena informacija o ostvarenom rezultatu poslovanja za razdoblje I. – X. 2018. godine. Također, Nadzorni odbor dao je suglasnost na zaključenje Ugovora o prodaji 100% udjela u društvu HP Produkcija d.o.o. s društvom Hrvatski Telekom d.d.