Najava 2. sjednice Nadzornog odbora društva HP - Hrvatska pošta d.d.

 HP – Hrvatska pošta d.d. objavljuje poziv na 2. sjednicu Nadzornog odbora Društva za dan 01. listopada 2020. godine, s početkom u 10,00 sati. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke br. 410, Velika Gorica, Poštanska 9, prema sljedećem dnevnom redu:
 
  1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01-043542/20 od dana 26. kolovoza 2020. godine i 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-046380/20 od 17. rujna 2020. godine.
  2.  Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I. – VI. 2020. godine i informacija o poslovanju za razdoblje od I. do VIII. 2020. godine.
  3.  Imenovanje predsjednika te prijedlog članova Revizijskog odbora HP – Hrvatska pošta d.d. Glavnoj skupštini Društva.
  4.  Periodično izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. zaključno s danom 30. lipnja 2020. godine te Izvješće o radu Službenika za informiranje za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine.
  5. Razno