Najava 2. sjednice Nadzornog odbora

HP – Hrvatska pošta d.d. objavljuje poziv na 2. sjednicu Nadzornog odbora HP - Hrvatska pošta d.d. koja će se održati dana 13. srpnja 2021. godine, s početkom u 10:00 sati, u dvorani za sastanke 407, Branimirova 4/IV, Zagreb. Sjednica će se održati prema sljedećem dnevnom redu:
 
 1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01/1-009798/21 od 29. travnja 2021. godine, Zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj:
  HP-01/1-019853/21 od 07. lipnja 2021. godine te Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01/1-020748/21 od 21. lipnja 2021. godine
 2. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o zaduženju kratkoročnim kunskim revolving kreditom, broj: DPO-02/7-020434/21 od 30. lipnja 2021. godine 
 3. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o refinanciranju dugoročnog kredita, broj: DPO-02/7-022967/21 od 30. lipnja 2021. godine 
 4. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o zaduženju dugoročnim kunskim kreditom, broj: DPO-02/7-022497/21 od 30. lipnja 2021. godine 
 5. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Zaštitarske usluge tjelesne zaštite, broj: HP-12/1-018953/21 od 30. lipnja 2021. godine
 6. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava goriva za motorna vozila, broj: HP-12/1-021073/21 od 30. lipnja 2021. godine
 7. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Telekomunikacijske usluge povezivanja lokacija Naručitelja u podatkovnu mrežu, broj: HP-12/3-021895/21 od 30. lipnja 2021. godine
 8. Suglasnost na Odluku Uprave Društva o odabiru, za predmet nabave: Usluga revizije godišnjih financijskih izvještaja, broj HP-12/3-016404/21 od 05. srpnja 2021. godine
 9. Razno