Održana 3. sjednica Nadzornog odbora

Dana 29. studenog 2021. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora HP d.d. na kojoj je prihvaćen Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – VI. 2021. godine i Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – IX. 2021. godine te je primljena na znanje informacija o poslovanju za razdoblje od I. – X. 2021. godine. Ujedno, dana je suglasnost na izmjenu Odluke Uprave broj: DPO-02/7-022967/21 od 24.11.2021. godine, kao i na Odluke Uprave o pokretanju postupaka nabave za predmete nabave: Usluge prijevoza novca oklopljenim vozilom unutar županija, broj: HP-12/3-028289/21 od 07. listopada 2021. godine, Nabava mopeda putem operativnog leasinga, broj: HP-12/1-030083/21 od 07. listopada 2021. godine te Telekomunikacijske usluge povezivanja lokacija Naručitelja u podatkovnu mrežu, Grupa 1. Podatkovna mreža prve i druge razine, primarni pristup internetu i fiksna telefonija, broj: HP-12/3-032379/21 od 27. listopada 2021. godine.