1. donošenje odluka Nadzornog odbora bez održavanja sjednice

Dana 31. siječnja 2022. godine Nadzorni odbor HP – Hrvatske pošte d.d. usvojio je Godišnji izvještaj o radu Odjela za praćenje usklađenosti poslovanja za 2021. godinu te primio na znanje Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2021. godinu, Godišnji plan rada Etičkog povjerenstva za 2022. godinu, Izvješće o radu Službenika za informiranje za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021., Godišnji plan rada Službenika za informiranje za 2022. i Izvještaj o radu povjerljive osobe za 2021. godinu.