Održana 2. sjednica Nadzornog odbora

Dana 2.3.2023. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d. na kojoj je donesena Odluka kojom se utvrđuje da je g. Josipu Udiljaku iz Zagreba, Vale Vouka 5, OIB: 55884583331, istekao mandat člana Uprave HP – Hrvatske pošte d.d. s danom 25.02.2023. godine te Odluka kojom je dana suglasnost na Odluku Uprave o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava goriva za motorna vozila – benzinske postaje, broj: HP-12/1-004808/23 od 22. veljače 2023. godine.