HP-Hrvatska pošta d.d. donirat će nekurentne zalihe poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda dječjim vrtićima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Nekurentne zalihe poštanskih maraka i filatelističkih proizvoda donirat će se  isključivo u obrazovne svrhe te će služiti za edukaciju djece u vrtićima kao predmet nacionalne kulturne baštine odnosno nacionalne i kulturne vrijednosti Republike Hrvatske.

Svim dječjim vrtićima ćemo tijekom tekuće godine uputiti dopis s detaljnim informacijama potrebnim za podnošenje pisanog zahtjeva za dodjelu donacije.