Hrvatska pošta

Pratite pošiljku

Doprinos Hrvatske pošte e-trgovini

01.03.2019.
Jednostavniji cjenik poštanskih usluga u međunarodnom prometu
 
ZAGREB, 1. ožujka 2019. – Hrvatska pošta uvela je 1. ožujka 2019. novi cjenik poštanskih usluga u međunarodnom prometu. Posebni naglasak stavljen je na snižavanje cijena međunarodnih pismovnih pošiljaka mase od 500 g do 2000 g. Ove su pošiljke trenutačno najkorišteniji način slanja robe kupljene u internetskim trgovinama u svijetu, a Hrvatska pošta ovime želi dati svoj doprinos poticanju izvoza i rastu internetske trgovine u RH.
Cjenik je dodatno pojednostavnjen i ukinute su tri zone slanja (Europa, Sjeverna i Južna Amerika, Ostatak svijeta), te se slanje pismovnih pošiljaka naplaćuje prema jedinstvenoj cijeni.
Slanje pisama, kao najčešće korištene usluge, jeftinije je za sva pisma mase veće od 250 g. Konkretno, slanje pisama mase od 250 g do 500 g jeftinije je 8 kuna, pisama mase od 500 g do 1000 g jeftinije je 19 kuna, a pisama mase od 1 kg do 2 kg jeftinije je 26 kuna. Istovremeno je slanje pisama mase do 50 g skuplje 1 kn, a pisama mase od 50 g do 100 g skuplje je 0,80 kuna. Cijena slanja pisama mase od 100 g do 250 g ostala je nepromijenjena.
Zbog novog izračuna cijena pojeftinila je poštarina za pošiljke većih masa i za prioritetnu preporučenu pošiljku, prioritetnu vrijednosnu pošiljku te prioritetno pismo. Cijena slanja paketa ostala je nepromijenjena, no promijenjen je izračun cijene u dijelu koji se odnosi na vrijednost. U tom smislu cjenik je također pojednostavnjen i uvedene su četiri kategorije vrijednosti koje zamjenjuju dosadašnji način obračuna prema bodovima (DTS).
Izmijenjena je i usluga slanja razglednica i čestitaka (dopisnice) u inozemstvo te se od 1. ožujka sve razglednice i čestitke šalju kao prioritetne pošiljke, što znači da imaju prednost pri usmjeravanju u poštanskim tokovima.
Potreba za korekcijom pojavila se nakon višegodišnje stagnacije cijena te zbog promjene načina obračuna troškova prema zemljama u koje se šalje veći broj pošiljaka.
Novi cjenik Hrvatske pošte dostupan je na poveznici: https://www.posta.hr/pravilnici-i-cjenici-271/271.
Za sve informacije o uslugama Hrvatske pošte korisnici se mogu obratiti Službi za korisnike na info@posta.hr te pozivom na broj: 072 303 304.