Dopunsko koje vrijedi više

Novi osiguranici polica CO Dopunskog zdravstvenog osiguranja dobivaju besplatan paket sa 16 laboratorijskih pretraga. Zato požurite u najbliži poštanski ured ugovoriti svoju novu policu jer ova ponuda vrijedi do 30. 11. 2020.
 

Svi znamo da je život nepredvidiv što se pokazalo itekako točno ove godine koja je pred sve nas postavila iznenadne i sasvim neočekivane izazove. U takvim okolnostima, kada uistinu ne znamo što nas čeka iza ugla, iznimno je važno misliti na svoje zdravlje. A liječenje u današnje vrijeme može za sobom donijeti i katkad jako visoke troškove koje nam obvezno zdravstveno osiguranje možda samo djelomice pokriva. Zato je važno osigurati se od nepredviđenih troškova zdravstvene zaštite.
 
Jedan od načina je svratiti u poštanski ured i ugovoriti policu Dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja. Ugovorite li kao novi osiguranik policu do 30. 11. 2020., dobivate dodatnu pogodnost – paket sa 16 besplatnih laboratorijskih pretraga Lab Prevent* u poliklinikama Croatia osiguranja i suradničkim ustanovama.
 
Što sve pokriva Dopunsko zdravstveno osiguranje?

Sve vrste doplata:

 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • za specijalističke preglede
 • za dijagnostiku
 • za laboratorijske pretrage
 • za fizikalnu terapiju
 • za usluge dentalne medicine
 • za ortopedska i druga pomagala
 • za bolničko liječenje
 • za izdavanje lijekova na recept.

 
Dodatnih pogodnosti ima još

Osim Lab Preventa, korisnici koji ugovore novu policu Dopunskog zdravstvenog osiguranja stječu pravo:
 

 • na besplatno pokriće participacija za lijekove s dopunske (B) liste lijekova u prvoj godini osiguranja
 • na 20% popusta na usluge u Croatia poliklinikama u Zagrebu, Koprivnici, Splitu i Puli
 • na Dobru priliku – besplatan program pogodnosti za klijente CO osiguranja s popustima i drugim pogodnostima kod više od 100 partnera
 • na iskaznicu Moja Croatia – digitalnu iskaznicu zdravstvenog osiguranja uvijek dostupnu u mobilnoj aplikaciji.

 
Kako realizirati pretrage Lab Prevent?

 • Osiguranik treba nazvati Croatia osiguranje na broj: 072 00 1884 najkasnije do 15. 1. 2021.
 • Medicinski savjetnik Croatia osiguranja organizira obavljanje pretraga najkasnije u roku od 15 dana.
 • Pogodnost se može iskoristiti u jednoj od ugovornih ustanova Croatia osiguranja, a popis se nalazi na www.crosig.hr.

 
Hrvatska pošta i Croatia osiguranje zajednički se brinu o vašem zdravlju.
 
*Uvođenjem pogodnosti Lab Prevent prestaje vrijediti akcija besplatnog serološkog testiranja na Covid-19 protutijela za novougovorene police Dopunskog zdravstvenog osiguranja.