Dostava pošiljaka

Dostava pošiljaka

Na području cijele RH Hrvatska pošta svakodnevno uručuje stotine tisuća pošiljaka.

Više

Kvalitetno i u roku uručujemo pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu.

Kvalitetu dostave pošiljaka koju obavlja Hrvatska pošta kontinuirano prate neovisne agencije. Rezultati praćenja bolji od propisanih minimuma potvrda su da će vaša pošiljka biti uručena kvalitetno i u roku - i u Republici Hrvatskoj i u međunarodnom prometu.